Javnost rada

image2015-11-03-142149.pdfOvlašćena lica JP EPS Beograd za postupanje po zahtevima za dostupnost informacijama od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja​

Prilog 1.docObrazac

slati na:

 

Obaveštavamo Vas da je Sektor za nabavke i komercijalne poslove otvorio nalog eps.nabavke.zapazanja@eps.rs čija je svrha unapređenje sistema nabavki, kroz ostvarivanje bolje i kvalitetnije komunikacije svih zainteresovanih lica u vezi sa svim pitanjima od značaja za sprovođenje postupaka nabavki. Ukoliko imate pitanja, zapažanja, komentare ili primedbe, obavestite nas o tome. Naš cilj je transparentno, efikasno i kvalitetno sprovođenje postupaka nabavki u skladu sa zakonima Republike Srbije. Podelite sa nama Vaše mišljenje a naš stručni tim će odgovoriti na Vaša pitanja.