Direkcije i sektori


DIREKCIJE JP EPS
Direkcija za proizvodnju energije
Vojvode Stepe 412 11000 BEOGRAD
direktor: Zoran Božović
telefon: + 381 11 395 24 27
faks: + 381 11 24 91 015
e-mail: zoran.bozovic@eps.rs

Direkcija za trgovinu električnom energijom
Vojvode Stepe 412 11000 BEOGRAD
direktor: Dragan Vlaisavljević
telefon: + 381 11 395 23 13
faks: + 381 11 397 37 60
e-mail: dragan.vlaisavljevic@eps.rs

Direkcija za distribuciju električne energije
Vojvode Stepe 412 11000 BEOGRAD
direktor: Slobodanka Krčevinac
telefon: + 381 11 395 23 62
faks: + 381 11 397 19 19
e-mail:

Direkcija za strategiju i investicije
Vojvode Stepe 412 11000 BEOGRAD
direktor: Miloš Stojanović
telefon: + 381 11 395 23 21
faks: + 381 11 39 72 967
e-mail: milos.stojanovic@eps.rs

Direkcija za ekonomsko-finansijske poslove
Balkanska 13, 11000 BEOGRAD
direktor: Aleksandar Surla
telefon: + 381 11 202 47 02
faks: + 381 11 2623 984
e-mail: aleksandar.surla@eps.rs 

Direkcija za pravne i opšte poslove
Balkanska 13, 11000 BEOGRAD
direktor: Dragan Veljić
telefon: + 381 11 202 46 94
faks: + 381 11 36 11 263
e-mail:​dragan.veljic@eps.rs

Direkcija za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije i proizvodnju uglja na teritoriji Kosova i Metohije
Carice Milice 2 11000 BEOGRAD
Ljubiša Petrović
telefon: + 381 11 202 48 25
 

Direkcija za upravljanje i kontrolu nabavki
Balkanska 13, 11000 BEOGRAD
direktor: Mlađen Malešević
telefon: + 381 11 202 46 83
faks: + 381 11 26 45 697
e-mail: ​mladjen.malesevic@eps.rs

Direkcija za informaciono komunikacione tehnologije
Carice Milice 2 11000 BEOGRAD
direktor: Velimir Šoškić
telefon: + 381 11 202 48 31
faks: + 381 11 262 89 92
e-mail: velimir.soskic@eps.rs

Direkcija za razvoj i unapređenje poslovnog sistema
Balkanska 13 11000 BEOGRAD
direktor: Dejan Vasić 
telefon: + 381 11 202 46 42
e-mail: dejan.vasic@eps.rs 

Direkcija za obnovljive izvore energije
Balkanska 13 11000 BEOGRAD
direktor: Vladimir Đorđević
telefon: + 381 11 202 46 31
e-mail: vladimir.djordjevic@eps.rs

Sektor za integrisane sisteme menadžmenta
Vojvode Stepe 412 11000 BEOGRAD
direktor: Tatjana Klašić
telefon: + 381 11 395 24 60
faks: + 381 11 397 01 04
e-mail: tanja.klasic@eps.rs

 

Poslovi odnosa s javnošću
Carice Milice 2 11000 BEOGRAD
rukovodilac: Jelena Vujović
telefon: + 381 11 202 48 33
faks: + 381 11 262 71 60
e-mail: jelena.vujovic@eps.rs