Ogranci

HIDROELEKTRANE ĐERDAP
Trg kralja Petra 1 19320 KLADOVO
telefon: + 381 19 801 651, 801 224
faks: + 381 19 801 659, 801 646
web adresa: www.djerdap.rs

 
DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE
Trg Dušana Jerkovića 1 31250 BAJINA BAŠTA
telefon: + 381 31 86 36 59
faks: + 381 31 86 43 54
web adresa: www.dlhe.rs
 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Carice Milice 2, 11000 BEOGRAD
telefon: + 381 11 20 24 828
faks: + 381 11 26 29 489

TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA
Bogoljuba Uroševića Crnog 44 11500 OBRENOVAC
telefon: + 381 11 20 54 501
faks: + 381 11 87 55 500
web adresa: www.tent.rs
 
TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC
Nikole Tesle 5-7 12208 KOSTOLAC
telefon: + 381 12 53 88 01
+ 381 12 53 88 02
faks: + 381 12 53 87 11
web adresa: http://www.te-ko.rs/
 
PANONSKE TE-TO
Bulevar oslobođenja 100, 21000 NOVI SAD
telefon: + 381 21 527 785
faks: + 381 21 661 49 44
web adresa: www.panonske.rs
 
RUDARSKI BASEN KOLUBARA
Svetog Save 1 11550 LAZAREVAC
telefon: + 381 11 81 23 130
faks: + 381 11 81 23 210
web adresa: www.rbkolubara.rs
 
TERMOELEKTRANE KOSOVO *
POVRŠINSKI KOPOVI KOSOVO*
ELEKTROKOSMET*

 

* Od 1. juna 1999. godine EPS ne upravlja elektroenergetskim i rudarskim kapacitetima na području Kosmeta.