Ogranci

HIDROELEKTRANE ĐERDAP
Trg kralja Petra 1 19320 KLADOVO
direktor: Goran Knežević
telefon: + 381 19 801 651, 801 224
faks: + 381 19 801 659, 801 646
e-mail: goran.knezevic@djerdap.rs
web adresa: www.djerdap.rs

 
DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE
Trg Dušana Jerkovića 1 31250 BAJINA BAŠTA
direktor: Zlatan Jovanović
telefon: + 381 31 86 36 59
faks: + 381 31 86 43 54
e-mail: zlatan.jovanovic@dlhe.rs
web adresa: www.dlhe.rs
 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Carice Milice 2, 11000 BEOGRAD
v.d. direktor: Aleksandar Vlajčić
telefon: + 381 11 20 24 828
faks: + 381 11 26 29 489
 
TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA
Bogoljuba Uroševića Crnog 44 11500 OBRENOVAC
direktor: Mihailo Nikolić
telefon: + 381 11 20 54 501
faks: + 381 11 87 55 500
e-mail: tent@tent.rs
web adresa: www.tent.rs
 
TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC
Nikole Tesle 5-7 12208 KOSTOLAC
direktor: Goran Horvat
telefon: + 381 12 53 88 01
+ 381 12 53 88 02
faks: + 381 12 53 87 11
e-mail: kabinet@te-ko.rs
web adresa: http://www.te-ko.rs/
 
PANONSKE TE-TO
Bulevar oslobođenja 100, 21000 NOVI SAD
direktor: Zoran Ivančević
telefon: + 381 21 527 785
faks: + 381 21 661 49 44
e-mail: zoran.ivancevic@panonske.rs
web adresa: www.panonske.rs
 
RUDARSKI BASEN KOLUBARA
Svetog Save 1 11550 LAZAREVAC
direktor: Milorad Grčić
telefon: + 381 11 81 23 130
faks: + 381 11 81 23 210
e-mail: milorad.grcic@rbkolubara.rs
web adresa: www.rbkolubara.rs
  
TERMOELEKTRANE KOSOVO *
POVRŠINSKI KOPOVI KOSOVO*
ELEKTROKOSMET*

 

* Od 1. jula 1999. godine EPS ne upravlja elektroenergetskim i rudarskim kapacitetima na području Kosmeta.