Менаџмент

Милорад Грчић
В. д. директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“

Биографија Милорад Грчић 

Балканска 13
kabinet@eps.rs

 

 

Татјана Павловић
Извршни директор за послове финансија

Биографија Татјана Павловић

Телефон: +381 11 2024 671
tatjana.pavlovic@eps.rs


Зорана Стојковић
Извршни директор за корпоративне послове

Биографија Зорана Стојковић 

Телефон: +381 11 2024 779
korporativni.poslovi@eps.rs

Слободан Митровић
Извршни директор за техничке послове производње угља

Биографија Слободан Митровић

Телефон: +381 11 3952 324
proizvodnja.uglja@eps.rs

Саво Безмаревић
Извршни директор за техничке послове производње енергије

Биографија Саво Безмаревић

Телефон: +381 11 3952 427
proizvodnja.energije@eps.rs

Зоран Рајовић
Извршни директор за техничке послове дистрибуције електричне енергије и управљање дистрибутивним системом

Биографија Зоран Рајовић

Телефон: +381 11 3952 362
zoran.rajovic@eps.rs

мр Драган Влаисављевић
Извршни директор за послове трговине електричном енергијом

Биографија Драган Влаисављевић

Телефон: +381 11 3952 313
dragan.vlaisavljevic@eps.rs

Горан Кнежевић
Извршни директор за послове снабдевања електричном енергијом

Биографија Горан Кнежевић

Телефон: +381 11 2024 799
goran.knezevic@eps.rs