Наши запослени

Јавно предузеће “Електропривреда Србије“ је угледна компанија на енергетском тржишту Југоисточне Европе, која са више од 30.000 запослених представља и највећег послодавца у Републици Србији. Међу запосленима се налази велики број стручњака различитих профила, који су своје знање, вештине и искуство ставили у функцију развоја и унапређења пословања предузећа, чинећи га атрактивним за запошљавање, пре свега младих, талентованих људи.

/SWF/nasi zaposleni.swf