Заштита животне средине

 
Заштита животне средине је и мисија и визија „Електропривреде Србије“. После низа година у којима се расположиви новац улагао само у одржавање производних капацитета, заштита животне средине је постала приоритет у пословној политици ЈП ЕПС.

По обиму и сложености пројеката, уложеним средствима и постигнутим ефектима, ЕПС је постао лидер у заштити животне средине у Србији и окружењу. После 2000. године ЈП ЕПС је започео модернизацију производних капацитета, која је подразумевала и унапређење заштите животне средине. Решавање тих проблема једнаког је приоритета као и производња електричне енергије.

Да је заштита животне средине значајна указује и податак да се готово трећина обавеза, које би Србија у оквиру државне политике у приступању Европској унији требало да испуни, тиче прописа и стандарда у заштити животне средине. Применом постојећих и нових мера у заштити животне средине на капацитетима ЕПС-а, одговориће се захтевима домаће и регулативе ЕУ, као и преузетим обавезама из Уговора о оснивању Енергетске заједнице земаља југоисточне Европе.
 
 

uvod1.jpguvod2.jpguvod3.jpg