logo

Основни подаци

Према процењеној вредности капитала и са 33.868 радника (са запосленима са Косова и Метохије), закључно са 31. децембром 2016. Електропривреда Србије представља највеће предузеће у земљи.

Инсталисана снага капацитета за производњу електричне енергије којом располаже ЕПС износи укупно 7.326 МW, и то:

  • * у термоелектранама на лигнит 4.032 МW
  • у термоелектранама-топланама на гас и течна горива 336 МW
  • у хидроелектранама 2.958 МW

Електропривреда Србије је највећи произвођач лигнита у земљи, са могућом годишњом производњом од око 38 милиона тона. Угљени басени Колубаре, Костолца и Косова и Метохије* налазе се у непосредној близини термоелектрана.

 * Од 1. јула 1999. године ЕПС не управља својим капацитетима на подручју Космета