logo

Производња угља

„Електропривреда Србије“ је највећи произвођач лигнита у Републици Србији.

Производња угља, који се користи као основно гориво у термоелектранама „Електропривреде Србије“ одвија се на површинским коповима рударских басена Колубара и Костолац.

Угљени басени Колубаре, Костолца и Косова и Метохије* налазе се у непосредној близини термоелектрана.

Површински копови колубарског басена производе око 75 одсто лигнита у Србији и снабдевају термоелектрану „Колубара“, термоелектране „Никола Тесла“ и термоелектрану „Морава“.

У костолачком басену се производи 25 одсто лигнита у Србији и снабдева термоелектрану „Костолац“.

* Од 1. јуна 1999. године ЕПС не управља својим капацитетима на подручју Косова и Метохије.