logo

Производња електричне енергије

Термоелектране
 
Укупна снага осам термоелектрана у којима ради 18 блокова је 4.032 МW. Оне као погонско гориво користе лигнит.
 
  • ТЕ Никола Тесла А (са укупно 6 блокова)
  • ТЕ Никола Тесла Б (са укупно 2 блока)
  • ТЕ Колубара (са укупно 5 блокова)
  • ТЕ Морава (са једним блоком)

У саставу "Термоелектране и копови Костолац" су:

  • ТЕ Костолац А (са укупно 2 блока)
  • ТЕ Костолац Б (са укупно 2 блока)

У саставу "ТЕ Косово" су: *

  • ТЕ Косово А (са укупно 5 блокова)
  • ТЕ Косово Б (са укупно 2 блока)
Највећи блокови се налазе у ТЕ "Никола Тесла Б" блокови - Б1 и Б2 са укупном снагом од 1.190 МW расположиве снаге.
 
*Од 1. јуна 1999. године ЕПС не управља својим капацитетима на подручју Космета.
 
Хидроелектране
 
Укупна снага шеснаест хидроелектрана са 50 хидроагрегата је 2.958 MW, што чини скоро 34 одсто укупног електроенергетског потенцијала ЕПС-а. Производња електричне енергије обавља се у огранцима:
 
"Дринско-Лимске хидроелектране" , Бајина Башта

Прве хидроелектране пуштене су у рад давне 1955. године - ХЕ Власина, а затим и ХЕ "Морава" (1954-1957). Међутим, ХЕ Ђердап се сматра краљицом свих хидроелектрана.

Изградња ХЕ "Ђердап 1" почела је још 1964. године, заједничким улагањем Југославије и Румуније. Августа 1970. године ушли су у погон први агрегати, а цео објекат је пуштен у рад 16. маја 1972. године. Основна делатност ове хидроцентрале није само производња електричне енергије већ и превођење бродова преводницама на систему "Ђердап 1" и "Ђердап 2".

Бродске преводнице ХЕ "Ђердап 1" су двостепене (бродови улазе у комору, затим се "преводе" у излазни водостај реке Дунав на излазу из коморе). По димензијама коморе, ове преводнице спадају међу највеће у свету.

ХЕ "Ђердап 2" је званично почела да се гради 3. децембра 1977. године, а први агрегати су ушли у погон 1985. године. Ову хидроелектрану чини: електрана, бродска преводница, преливна и непреливна брана, као и пут преко бране на чијој средини је међудржавна граница. Пројектом је предвиђена могућност изградње железничке пруге преко бране.
 
Термоелектране - топлане
 
Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015. ради и послује у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ као Огранак; његова три огранка производе електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.
Постројења производе енергију у савременом, когенрацијском процесу, који омогућава уштеду примарног горива - природног гаса или мазута до 25 % у односу на одвојену производњу струје и топлоте. Укупна номинална инсталисана снага износи: 425 MW за производњу електричне енергије, 505 MW (t) за производњу топлотне енергије, 860 t/h (тона по сату) технолошке паре за процесну индустрију.