logo

Извештаји

Годишњи планови пословања и извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњих планова пословања
 
 

Usvojeni GPP o izmenama i dopunama GPP JP EPS za 2016 g.pdfГодишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС 2016

01 Godisnji program poslovanja EPS grupe 2016 FEBRUAR.pdfГодишњи програм пословања ЕПС групе 2016 ФЕБРУАР

02 Godisnji program poslovanja JP EPS 2016 FEBRUAR.pdfГодишњи програм пословања ЈП ЕПС 2016 ФЕБРУАР

 

03 Godisnji program poslovanja o izmenama i dopunama GPP EPS grupe 2015 JUN.pdfГодишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЕПС групе 2015 ЈУН

04 Godisnji program poslovanja o izmenama i dopunama GPP JP EPS 2015 JUN.pdfГодишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС 2015 ЈУН

05 Godisnji program poslovanja o izmenama i dopunama GPP EPS grupe 2015 MART.pdfГодишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЕПС групе 2015 МАРТ

06 Godisnji program poslovanja o izmenama i dopunama GPP JP EPS 2015 MART.pdfГодишњи програм пословања о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС 2015 МАРТ

07 Godisnji program poslovanja EPS grupe 2015 JANUAR.pdfГодишњи програм пословања ЕПС групе 2015 ЈАНУАР

08 Godisnji program poslovanja JP EPS 2015 JANUAR.pdfГодишњи програм пословања ЈП ЕПС 2015 ЈАНУАР

 

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz TPP EPS Grupe za period 01.01.-30.06.2017. a.pdfИзвештај о степену усклађености Групе  01.01.-30.06.2017.pdf

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz TPP JP EPS za period 01.01.-30.06.2017. a.pdfИзвештај о степену усклађености ЈП ЕПС 01.01.-30.06.2017.pdf

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz TPP EPS Grupe za period 01.01.-31.03.2017. a.pdfИзвештај о степену усклађености Групе 01.01.-31.03.2017.pdf

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz TPP JP EPS za period 01.01.-31.03.2017. a.pdfИзвештај о степену усклађености ЈП ЕПС 01.01.-31.03.2017.pdf

EPS grupa cela godina.pdfИзвештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-31.12.2016.

JP EPS cela godina.pdfИзвештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1-31.12.2016.

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz GPP EPS Grupe za period 1.1-30.09.2016.pdfИзвештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1-30.09.2016.

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz GPP JP EPS za period 1.1-30.09.2016.pdfИзвештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1-30.09.2016.

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz GPP grupe EPS za period 1.1.-30.06.2016.pdfИзвештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-30.06.2016. 

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz GPP JP EPS za period 1.1.-30.06.2016.pdfИзвештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1.-30.06.2016.

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz GPP EPS Snabdevanje za period 1.1.-31.03. 2016.pdfИзвештај о степену усклађености ЕПС Снабдевање 1.1.-31.03. 2016.

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz GPP Grupe EPS za period 1.1.-31.03.2016.pdfИзвештај о степену усклађености Групе ЕПС 1.1.-31.03.2016.

Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz GPP JP EPS za period 1.1.-31.03.2016.pdfИзвештај о степену усклађености ЈП ЕПС 1.1.-31.03.2016.

 

20 najvecih duznika 20170910 za objavu.pdfЈП ЕПС - највећи дужници