Галерија - Дринско-лимске ХЕ

  • Монтажа кружних сабирница

  • Радоињско језеро

  • ХЕ Потпећ

  • ХЕ Бајина Башта

  • ХЕ Зворник

  • ХЕ Бистрица

  • ХЕ Бајина башта машинска хала

  • ХЕ Бајина Башта

  • ХЕ Увац