Огранци

Хидроелектране Ђердап

Трг краља Петра 1 19320 Кладово
телефон: + 381 19 801 651, +381 19 801 224
факс: + 381 19 801 659, + 381 19 801 646
WEB адреса: www.djerdap.rs

Дринско-Лимске хидроелектране

Трг Душана Јерковића 1 31250 Бајина Башта
телефон: + 381 31 86 36 59
факс: + 381 31 86 43 54
WEB адреса: www.dlhe.rs

Обновљиви извори енергије

Балканска 13, 11000 Београд
телефон:
e-mail: stanislava.vasilijevic@eps.rs 

Термоелектране Никола Тесла

Богољуба Урошевића Црног 44 11500 Обреновац
телефон: + 381 11 20 54 501
факс: + 381 11 87 55 500
WEB адреса: www.tent.rs

Термоелектране и копови Костолац

Николе Тесле 5-7 12208 Костолац
телефон: + 381 12 53 88 01, + 381 12 53 88 02
факс: + 381 12 53 87 11
WEB адреса: www.te-ko.rs

Панонске TE-TO

Булевар ослобођења 100, 21000 Нови Сад
телефон: + 381 21 527 785
факс: + 381 21 661 49 44
WEB адреса: www.panonske.rs

Рударски басен Колубара

Светог Саве 1 11550 Лазаревац
телефон: + 381 11 81 23 130
факс: + 381 11 81 23 210
WEB адреса: www.rbkolubara.rs


ЕПС Снабдевање

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОСОВО *

ПОВРШИНСКИ КОПОВИ КОСОВО*

ЕЛЕКТРОКОСМЕТ*


* Од 1. јуна 1999. године ЕПС не управља електроенергетским и рударским капацитетима на подручју Космета.

Top