Енергетска ефикасност и заштита животне средине и ОИЕЗаштита животне средине је један од приоритета пословања „Eлeктрoприврeде Србиje“ и саставни део стратегије управљања компанијом. Еколошки одрживо пословање, усклађено са нормативим​а Европске уније, ЕПС спроводи низом активности у очувању животне средине, уз истовремено подизање продуктивности ​производње и ефикасности производних капацитета. 

 
Циљ је ускладити рад производних и дистрибутивних делова компаније са стандардима Европске уније. Најзначајнији пројекти из области заштите животне средине:

 
  • Реконструкција електрофилтера;
  • Изградња система за транспорт и одлагање пепела и шљаке;
  • Изградња постројења за одсумпоравање и денитрификацију;
  • Управљање квалитетом угља;
  • Модернизација депонија;
  • Очување воденог екосистема акумулација и екосистема приобаља;
  • Уклањање ПЦБ уља из енергетских објеката;
  • Управљање отпадом.


 

Зелена књига

Зелена књига - анекс

Бела књига

Извештај о заштити животне средине у ЈП ЕПС за 2011. годину

Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС за 2015. годину

Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС за 2016. годинуTop