Јавне набавке

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/.

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

Списак негативних референци можете погледати овде.

​​​​​​​​​

ЈН 3100/0167/2019 - Одржавање мерне опреме Endress Hauser на систему за транспорт пепелa и шљакe, ТЕ Костолац А

​​

Top