Page 10 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

10
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
Рад и труд
Са откопавањем јаловине
на Пољу „Д“ са одласком
„глодара 2“ смо
завршили. Остало нам је
још да откопамо
преостале количине угља
у овој зони, каже
Алимпијевић. – Према
постојећем плану,
рачунамо да ће багер
„глодар 7“ у фебруару
следеће године завршити
откопавање последње
тоне угља на Пољу „Д“ и
кренути у транспорт на
Поље „Е“. Реконструкције
и селидба производних
система су велики,
сложен и веома
одговоран посао који
захтева мукотрпан рад и
велики труд. Хвала свим
радницима Поља „Д“ који
су учествовали у томе.
Т
оком првих девет месеци
на површинским коповима
РБ „Колубара“, када је реч
о производњи угља, рудари
су остварили одличан резултат. Како
каже Срђан Алимпијевић, директор ОЦ
„Површински копови“, важно је истаћи
да се тренд повећања производње
лигнита наставља, а да „Колубара“
остаје битан фактор електроенергетске
стабилности државе.
Од почетка године, а закључно
са 12. октобром, на колубарским
угљенокопима ископано је 23 милиона
тона угља. Према новом ребалансу
плана производње угља, то је за један
проценат више од плана, односно око
230.000 тона угља изнад биланса.
Првобитно је план производње за
2020. годину износио 29,1 милион тона
угља, а ребалансом је подигнут на 29,7
милиона тона угља. Рудари „Колубаре“
су спремни да и овај задатак испуне и
током предстојећег зимског периода
обезбеде потребне количине угља за
стабилну и континуирану производњу
електричне енергије из термосектора.
Поређењем приказа кумулативне
производње закључно са 12. октобром,
током текуће године је ископано око
345.000 тона угља више него у истом
периоду прошле године, што је 1,5
одсто више. Када се говори о другом
производном сегменту, производњи
јаловине, тренутно је реализација
плана на око 81 одсто. Од почетка
године досад на површинским коповима
„Колубаре“ је откопано и одложено 46,6
милиона метара кубних откривке.
– Ушли смо у јесен и оно што је
већ устаљена и редовна пракса јесте
припрема за зимску сезону. Путеви
унутар копова се насипају, имамо
довољне количине камена. Велики
је акценат на томе и можемо рећи да
је већина завршена и припремљена.
Спремни су и бунари, сабирници,
цевоводи. Све службе и делови унутар
ОЦ „Површински копови“ су у пуној
приправности. Завршавају се сви
неопходни послови са циљем добре
и квалитетне припреме за рад током
зимског периода, када су услови за рад
најтежи, а потреба за угљем највећа –
каже Алимпијевић.
Он истиче да је и погон „Помоћна
механизација” тренутно у стандардној и
редовној припреми за зимску сезону, у
режиму рада зимске службе.
– Битно је истаћи да смо у овој
години на Пољу „Д“ без велике помпе,
а уз огроман труд и напор свих радника
овог копа, од припремних радова преко
запослених из рударске, машинске,
електро, геодетске и осталих
пратећих служби, урадили веома
велики и обиман посао. Завршене
су реконструкције свих система за
производњу откривке који су били у
зони копа Поље „Д“. Практично су сви
БТО системи пребачени на нове радне
позиције у зони Зеока – објашњава
Алимпијевић и наводи да су наведени
послови завршени у складу с планом.
Према речима нашег саговорника,
багер „глодар 3“ је напустио зону Поља
„Д“ и крајем фебруара, почетком марта
почела је његова годишња инвестициона
оправка и потпуна реконструкција и
дислокација система. У априлу је овај
багер закопао прву кашику на локацији
Зеока у простору ПК Поље „Е“.
Након багера „глодар 3“, и „глодар 4“
је ремонтован, а систем пребачен на
нову позицију. „Четворка“ је у мају
почела са радом на локацији Зеока у
зони копа Поље „Е“. Последњи багер
који ради на откопавању јаловине, а
транспортован је са Поља „Д“ на Поље
„Е“, јесте „глодар 2“. Он је у септембру
почео да ради на новој локацији.
Како најављује, на Пољу „Б/Ц“
је за крај октобра планиран почетак
велике реконструкције четвртог БТО
система. Период инвестиционе оправке
овог система биће искоришћен за
реконструкцију транспортера. Реч
је о једном етажном и два везна
транспортера који ће бити измештени
на нове локације.
– Реконструкција и нове позиције
тих транспортера омогућиће још
сигурнију и већу производњу угља
с овог угљенокопа. Већ у фебруару
наредне године очекује нас долазак
„глодара 7“ на ове угљене етаже. До
краја године планирано је пуштање у
рад „одлагача 5“ на Пољу „Б“ засебно
са багером „глодар 5“. До сада су
„глодар 5“ и „глодар 2“, као и систем
за међуслојну јаловину, на овом копу
радили преко „одлагача 1“. Док се
он не врати у рад, неопходно је да
растеретимо ову производну линију.
Очекујемо да се ових дана нова линија
пусти у рад – рекао је Алимпијевић.
На Пољу „Д“ је планирано раздвајање
линије на којој раде „глодар 9“, „глодар 3“
и међуслојна јаловина с угља.
Они су били повезани на једну линију.
У наредних петнаестак дана ће и ово
бити раздвојено, па ће и „глодар 9“
и „глодар 3“ имати засебне одлагаче.
Без обзира на временске услове,
очекује се повећање производње након
завршетка тих послова. Годишње
инвестиционе оправке производних
система на коповима „Колубаре“ раде
се по унапред утврђеној динамици,
која осигурава квалитетне и на време
завршене послове. Ремонти опреме
су заслужни за подизање погонске
спремности рударске опреме и
један су од предуслова за сигурну и
континуирану производњу угља током
зимског периода.
Како наводи Алимпијевић,
инвестиционе оправке на свим
угљеним системима су завршене
раније. Када је реч о ремонтима
јаловинских система, приводи се крају
ремонт на багеру 2000 на „Западном
пољу“. Након тога, инвестициони
ремонтни радови на овом копу се
настављају на багеру 1600 и другом
БТО систему, чиме ће бити завршен
циклус инвестиционих оправки
производних система на „Тамнава-
Западном пољу“. На Пољу „Г“ су
завршене све ремонте активности.
Када је реч о ремонтима опреме
у источном делу рударског басена,
предстоје радови на багеру „глодару 9“
на Пољу „Е“. У плану је да се сада
не ради комплетан и уобичајен
инвестициони ремонт због ситуације с
О раду површинских копова „Колубаре“ од почетка године
Спремни за зиму
Рудари „Колубаре“
настављајуса
остварењемодличних
производнихрезултата.
Упркосбројним
изазовимаскојимасе
сусрећу, изновауспевају
дабудусвебољи
Срђан
Алимпијевић
рударство