Page 12 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

12
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
О
стваривање импресивних
резултата у производњи
угља не може се постићи
ако пре тога није добро
прокрчен пут багерима који тај угаљ
копају. Најважнија активност у овом
процесу је откривање лигнита,
односно скидање свих наслага чврстог
материјала који га прекрива. Моћне
машине, роторни багери, намењени
за копање јаловине, често не добијају
место које заслужују.
Међутим, запослени на
површинским коповима Рударског
басена „Колубара“ том сегменту посла
поклањају изузетно велику пажњу,
посебно у ово доба године, пред зиму,
како би се системи за производњу
откривке што боље спремили за
откривање најважнијег енергента у
Србији.
– Системима који раде на откривци
на површинском копу „Тамнава-
Западно поље“ ова година није баш
наклоњена. Годишњи ремонт, који
је у току на првом систему, траје два
месеца. Други систем се тек припрема
за годишње „велико спремање“, а
пратиће га озбиљна реконструкција
са бројним технолошким операцијама,
прегледима и поправкама машина. Цео
систем биће реконструисан. Једино
гума, дужине око 12 километара, неће
бити замењена новом. Ови послови
чекају нас након што завршимо ремонт
првог система, а све активности
које планирамо обезбедиће нам
мање застоја – рекао је Предраг
Илић, управник копа, говорећи о
активностима на БТО системима.
Уз напомену да овом копу недостаје
још један комплетан јаловински
систем, он је истакао да је на трећем
БТО систему, који покрива и систем
међуслојне јаловине, у септембру
урађена реконструкција. Захваљујући
томе, више нема застоја у раду на
овом систему, који је битна карика у
производном ланцу. Говорећи о овом
захвату, Илић је објаснио суштину
урађеног.
– Одложно-етажну траку број два
смо скратили и поставили на нову
позицију, избацили смо две станице, а
оставили само једну, нову В4, па сада
нема ни минута застоја за чишћење
повратног бубња на овој траци. Остаје
Реконструисан трећи јаловински систем на „Тамнава-Западном
Помоћне
машине за
сигурнији рад
У рад сваког система на
површинском копу
неопходно је да буду
укључене машине
„Помоћне механизације“.
Сваки багер уз себе
обавезно мора да има
булдожер, а често су
потребне и друге машине,
у зависности од типа
рударских активности
које се изводе.
Шеф трећег јаловинског
система Радан Крстајић
задовољан је овим
сегментом рада и додаје
да су, поред машина
„Помоћне механизације“,
присутне и машине
КГЛ-а, булдожер и
ровокопач, којима се
скида и чисти растиње с
кровине угља како не би
дошло до загушења и
цепања траке.
Мање застоја –
већа производња
Радан Крстајић
Миодраг Лучић
Утоку јеремонтпрвог
система, адругисе
припрема за „велико
спремање“
рударство