Page 14 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

14
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
У
процесу формирања Поља
„Е“, новог површинског
копа Рударског басена
„Колубара“, током године
су са Поља „Д“, које је ушло у завршну
фазу експлоатације, постепено
пребацивани системи на нови положај.
Овај период обележила је велика
упосленост радника, јер су демонтажа
и монтажа система на нову локацију
захтевале изузетан напор свих
коповских служби.
Како су на овај задатак одговорили
из електрослужбе Поља „Д“, сазнали
смо у разговору с управником ове
службе Милорадом Перићем. Говорећи
о обиму обављених, али и текућих
послова, он нас је најпре упознао с
организацијом ове уигране екипе.
– У оквиру Електрослужбе имамо
одржавање које је задужено за
саме системе. Текуће одржавање
је на сваком систему организовано
тако да имамо електроинжењера,
пословођу, надзорника у смени и
електричара по објектима (за трачне
транспортере, глодаре, одлагаче).
Имамо и превентивно одржавање,
које се налази у четири радионице
на Старој монтажи: радионица за
одржавање багера, одлагача и
дреглајна, радионица за разводну
и напојну мрежу, радионица за
одржавање трачних транспортера и
радионица за одржавање електронике
и телекомуникација – навео је Перић.
Управник објашњава да широк
спектар послова за које су задужени
подразумева и адекватан број
запослених. Пошто је током година
доста радника отишло у пензију,
служба је подмлађена и млађи људи су
у великој мери преузели посао.
– Радници су нам потребни зато што
смо током прошле и ове године имали
и превише посла због пресељења
система са Поља „Д“ на Поље „Е“. То
су километри и километри измештене
трасе. Сви су запели, поготово
радионица за трачне транспортере,
али ништа мање ни људи са система.
Много је посла било и за радионицу
за телекомуникације и радионицу
за разводну и напојну мрежу, која је
обавила високонапонско напајање
објеката, што је приоритет – наглашава
Перић.
Он додаје да је права срећа што су
пре неколико година купили карету,
кабловску приколицу за купљење и
простирање кабла, тако да им је она
прилично олакшала посао.
– Да није карете, било би доста
проблема да се све то покупи и
постави на онај класичан начин,
као што се некада радило. Да не
помињемо колико би нам тек требало
помоћних радника. Уз карету смо
много убрзали и олакшали посао
– истиче Перић, уз напомену да се
она користи и приликом транспорта
багера, што много олакшава ову
операцију.
Тренутно се проширује
трафостаница „Зеоке 3“, док је
њена имењакиња са ознаком седам
пребачена и укључена у рад на
Електрослужба Поља „Д“
За сигуран рад
Како сазнајемо од челника Електрослужбе Поља „Д“, учињени су
велики помаци у области безбедности запослених ове струке. У
сарадњи са Службом заштите из Барошевца купљено је доста опреме
за заштиту од струјних удара на високонапонским кабловима.
Набављене су рукавице, чизме и индикатори, заштитно-изолациони
теписи, клупице, опрема која је неопходна за сигуран, безбедан рад.
Учињено је доста на обуци људи, тако да је организована и интерна
обука за рад на високом напону. Такође, ажуриран је и
електроправилник „Колубаре“.
Коп не сме да стане
Узобиманпосао, који
подразумеватекућеи
превентивноодржавање
система, запосленисуу
протекломпериодубили
додатноангажованизбог
пресељењасистемаса
Поља „Д“ наПоље „Е“
рударство
Милорад Перић