Page 15 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
15
– Посао почиње јутарњим
договором свих служби, који
подразумева да се размотри
ситуација на копу и организују
активности за тај, али и наредни
дан. Тај договор преносимо нашим
електроинжењерима, а они
хијерархијски даље. На основу
плана за наредни дан расподелимо
и потребну механизацију. Међутим,
уколико дође до проблема, квара, та
се динамика мења, и поред тога што
смо већ све машине распоредили,
јер на копу ниједног тренутка машина
нема празан ход. Када се деси да
морамо да ангажујемо већи број
механизације, када имамо неки већи
посао, консултујемо се с директором
с ког посла да скинемо одређену
справу и шаљемо на локацију где је
уочен проблем, јер рад система ни
у једном тренутку не сме да трпи.
Сви припремни послови могу да се
одложе, али рад система је приоритет.
Коп је жива ствар. Ко то не може
да схвати, тај неће разумети како
ово функционише. Ретки су дани да
све буде договорено, испланирано
и да нема ни милиметра измене. Не
можемо да немамо проблем, јер коп
ради 24 сата, а оно што ради, то се и
квари – каже Вукојевић.
Д. Весковић
тренутно удаљена по 15 километара
и од старог и од новог копа, што
успорава интервенције.
Ранко Вукојевић, помоћник
управника Електрослужбе за текуће
одржавање, који је задужен за
решавање тренутних проблема,
објашњава да комплетан систем
функционише попут пирамиде.
Стабилна производња
Н
а Површинском копу „Дрмно“ у септембру су
ископане 844.583 тонe угља, подаци су из
Службе за праћење и анализу производње
огранка „ТЕ-КО Костолац“. На депонијама се на крају
месеца налазило 251.716 тонa ситног угља.
За потребе рада термокапацитета у Свилајнцу
и Обреновцу током септембра одвезене су 119.034
тонe угља, а за потребе широке потрошње издвојено
и 26.567 тона комадног угља. За девет месеци укупно
су ископане 6.378.834 тонe угља.
Рударским машинама за откривање угља
откопано је у претходном месецу 3.856.545 кубика
чврсте масе. За девет месеци укупно је откопано
34.645.025 кубика јаловине, што је за два одсто више
у односу на биланс за овај временски период. До
краја године рудари треба да откопају још 10.554.975
кубика чврсте масе да би испунили овогодишњи
план производње откривке. То значи да у наредна
три месеца треба да остваре просечну месечну
производњу од 3.518.325 кубика, што је реално
изводљиво.
С. Срећковић
Ранко Вукојевић, Милорад Перић и Перо Дупало
новој локацији (код новог водовода у
Барошевцу). Урађена је и комплетно
нова трафостаница „Зеоке 2“, чијим
се укључењем очекује гашење
трафостанице „Зеоке 1“.
Перо Дупало, помоћник управника
Електрослужбе за превентивно
одржавање, рекао нам је да
превентивно одржавање има велики
обим посла у смислу редовног текућег
одржавања. Ту спадају сервиси свих
објеката, дакле багери, одлагачи и
трачни транспортери.
– Ова година је посебно била тешка
и напорна због премештања система
на нове локације Поља „Е“. Два
система су већ пуштена у рад на новом
копу, а у току је премештање четвртог
БТО система, односно последњег
система који је завршио откоп јаловине
на Пољу „Д“ – износи Дупало.
Он посебно истиче да је пројекат
измештања система захтевао велико
физичко ангажовање радника,
поготово превентивног одржавања,
а посебно радионице за траке.
Наиме, било је потребно да се сви
нисконапонски каблове покупе, одвезу
на санацију, па потом поново утоваре и
поставе на нове позиције.
– Радионица за напојну и
разводну мрежу је, такође, имала
доста посла. Било је потребно да се
обезбеди напајање за те системе
који су долазили на нове локације, а
истовремено покупе сви преостали
каблови на деловима система који
су престали с радом. Током овог
периода карета нам је била од
непроцењиве помоћи – наглашава
Дупало.
Наш саговорник је овом приликом
изнео и проблем с превозом радника,
јер је радионица на Старој монтажи
На копу „Дрмно“ у септембру