Page 18 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

18
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
монтажног плаца предамо потпуно
припремљен терен. Очекујемо да
ће овај посао бити завршен током
наредних месеци, а монтажни плац
према плану, током следеће године.
На пролеће следи реконструкција
система којом је предвиђено да се
етажна трака са садашњег положаја
пребаци на северни део, фактички иза
немачког плаца. То практично значи
да ће за око годину дана вероватно
доћи и у његову зону, па ћемо, зарад
напредовања рударских радова, морати
да се прекопа.
Директор „Радљева“ каже и да
су, када је реч о самој организацији
посла на копу, у бољој ситуацији
него у претходном периоду, мада
проблем донекле и даље представљају
припремни радови, јер и даље сами
раде на чишћењу терена испред багера.
– Надамо се да ћемо ускоро добити
појачање и да ће прилику да се покажу
имати млади који су завршили стручне
школе и оспособљени су за занимања
која су нам неопходна – планир-
мајстор, бравар и слично. Уз њихову
помоћ биће много лакше организовати
посао – истиче Петковић.
Када је реч о кадру, појачање
руководећег тима недавно је стигло
именовањем техничког директора ПК
,,Радљево“. На ту позицију, са места
управника на „Тамнава-Западном
пољу“, постављен је Чедомир
Павловић, дипломирани инжењер
рударства, чије ће вишедеценијско
радно искуство у производним
погонима „Колубаре“ бити од великог
значаја за развој „Радљева“.
Р. Лазић
В
ећина послова који се
током октобра реализују на
Површинском копу „Радљево“
везани су за наставак
откопавања дела висинског блока
ка асфалтном путу, чиме се, према
пројекту, у овом делу рударског басена
повезују Каленић и Радљево – ново
насеље.
– Када је реч конкретно о
технологији копања, не наилазимо на
веће проблеме. Од тога је, донекле,
изузетак управо ова зона у којој се
тренутно налазимо, јер је материјал
заводњен, па је и траса лошија. Ипак,
за рударе је уобичајено да се срећу с
таквим условима за рад, па ћемо се, не
сумњам, и са овом ситуацијом успешно
изборити – рекао је Владимир Петковић,
директор Површинског копа „Радљево“.
Он је истакао да се током наредног
периода, у циљу побољшања
производње, очекује неколико
рударских подухвата.
– За почетак, имаћемо задатак да
реализујемо два продужетка етажног
транспортера од по 50 метара. Потом
ћемо багером прећи на дубинску
страну етажне траке како бисмо
копали по задатим нивелетама
– објаснио је Петковић. – Следи
продужетак везне траке и померање
етажног транспортера код погонске
станице и наставак копања висинског
блока ка асфалтном путу. Радимо
класично померање одлагалишног
транспортера у зони погонске станице,
као и два висинска и два дубинска
блока, како је и предвиђено пројектом.
Петковић наводи да је за сада једина
отежавајућа околност нестабилност
терена, па се предузимају све неопходне
мере како би се то превазишло. Када је
реч о пословима који су, такорећи, ван
система, отпочело је рашчишћавање
терена на којем ће бити направљен нови
монтажни плац.
– Површина која се чисти и уређује,
а на којој ће, уместо такозваног
немачког, бити нови монтажни плац,
заузима пет хектара. Планирано
је да на том терену буде урађена и
такозвана северна обилазница. Она
ће заменити садашњи пут између
Радљева и Каленића, односно његов
део код водовода, који ћемо, због
напредовања рударских радова, у
неком моменту прекопати – рекао је
директор ПК „Радљево“. – Почетком
октобра запослени у „Услугама“
задужени су да секу дрвну масу, а
очекујемо да се у посао укључи и
механизација, која ће рашчишћавати
захтевније делове терена. План је да
извођачима радова на изградњи новог
Квалитетна
подлога
Пројекат за изградњу
новог монтажног плаца
ради ОЦ „Пројект“. Према
већ урађеном нацрту,
предвиђена је уградња
одређених врста подлога
које ће бити гарант
квалитета. Према
садашњим плановима, на
том плацу биће
монтиране погонске
станице и чланци,
односно делови
транспортера, док ће
монтажа багера бити
реализована на
монтажном плацу
„Тамнава-Западног поља“,
према већ утврђеној
траси његовог кретања.
Припреме терена за
новимонтажниплац
Запредвиђено
напредовање
рударскихрадова,
асамимтими
планскиразвој
копаиподизање
производње,
планирана је
набавкаопреме
имеханизације,
новизапослении
изградњаважних
објеката
Са ПК „Радљево“
рударство
Владимир
Петковић