Page 21 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
21
његовим речима, сви постављени
задаци квалитетно обављени иако се
радило у тешким условима.
Захваљујући повољним временским
приликама, овај период искоришћен
је за последње провере свих спољних
постројења, тако да су ова постројења
добро припремљена за рад у зимским
условима. Посебна пажња се поклања
исправности копача на депонији угља,
који се и највише користи када су
температуре дубоко у минусу.
– Током зимске сезоне копач је
ангажован дневно од 300 до 400 минута,
у зависности од времена одмрзавања
возова. Истовар једног воза у летњем
периоду траје од 25 до 30 минута, а у
зимском, када се одмрзавају вагони,
50 минута, и то време покрива копач
својим радом. У ротору копача постоји
пумпа која има своје грејаче и она греје
редуктор на ротору копача да се уље
не би стегло у зимским условима рада.
Оно што је веома битно јесте да ова
пумпа уљем подмазује све лежајеве и
зупчанике и када копач не ради. Када је
температура испод минус 15 степени,
транспортне траке се пребацују у тест
положај, односно раде без обзира на
то да ли иде или не иде угаљ да не
би дошло до њиховог замрзавања –
објашњава Јовица Јовановић.
Систем за узимање узорака угља је
инсталиран на транспортној траци Т2,
где се, помоћу једне кашике која иде
преко редуктора, узима угаљ на сваких
40 секунди. Тај узорак угља се шаље у
примарну и секундарну дробилицу, где
се меље, а онда у анализатор, где се
утврђује његов квалитет.
– Ако је угаљ квалитета од 5.000
до 6.000 калорија, он се одлаже на
депонију, па кад се осуши, копа и
шаље у котловско постројење. Ако је
његов квалитет преко тога, онда иде
право у бункер – објашњава Јовановић.
Систем одшљакивања укупно
има 12 транспортних трака које
транспортују шљаку од багер
станице до два силоса, где се, путем
дробилица, шљака меље и потом даље
транспортује и одлаже на депонији
пепела и шљаке ТЕНТ Б.
– Сваки дан се раде превентивни
прегледи трака и ако се уочи било
који недостатак, обавештавају се
надлежне особе и онда се, у договору
са производњом, утврђује план рада на
њиховом отклањању – истиче Јовановић.
Иако зима још није озваничила свој
долазак, у овој термоелектрани су већ
сада спремни за рад у тим условима.
М. Вуковић
У
термоелектрани „Никола
Тесла Б“ на Ушћу
овогодишњи ремонти
трајали су веома кратко,
укупно два месеца, односно месец
дана по блоку. Као и претходних
неколико година, сви планирани
захвати обављени су према плану и
у складу с утврђеним роковима. Иако
су ремонти завршени до почетка
лета, људи из Сектора одржавања
ове термоелектране су протекли
период до почетка зимске сезоне
искористили да још једном провере
и контролишу исправност уређаја и
опреме на спољним објектима ТЕНТ Б,
који су, иначе, најизложенији ниским
температурама током зиме.
– Деведесет одсто послова урађено
је током ремонта на постројењима
допреме угља, система одшљакивања
и система контроле узорака угља.
Током ремонта на оба блока саниране
су транспортне траке, док су на
копачу на депонији угља замењене
транспортне траке на транспортерима
Б2 и Б3 и кофице на ротору копача.
У овом периоду поправљене су и
транспортне траке Т3 и Т5, које
допремају угаљ у котловске бункере
на коти од 45 метара. На систему
узимача узорака сређене су кофице на
кофичастом елеватору. На систему за
одшљакивање промењене су траке 19
и 20 у дужини по 400 метара, замењени
су чекић и лежајеви на дробилици, као
и гребачи на транспортној траци Т3,
који скупљају угаљ када од брисача
падне са траке. Брисачи, иначе, чисте
траку и угаљ који падне на гребаче
иде у левак, пада на траку и поново
иде у бункере. На свим левковима
су замењени пластични сегменти –
рекао је Јовица Јовановић, пословођа
заједничких постројења на ТЕНТ Б.
Ове године је у току ремонта
ангажован мањи број људи због
пандемије коронавируса, али су, према
Заједничка постројења ТЕНТ Б
Технички
подаци
Копач угља тежак је 700
тона, а одлагач 350 тона.
Копач копа 2.700 тона
угља на сат. Запремина
једне његове кофице је
900 килограма. Брзина
транспортних трака је 4,3
метра у секунди.
Транспортна трака Б1 је
дугачка 96 метара,
дужина Б2 је 28 метара, а
Б3 је 80 метара.
Зима може да стигне
Обављенису
превентивнирадовина
спољнимпостројењима
термоелектране, који
суинајизложенији
нискимтемпературама
токомзиме, такода је
свеспремнозараду
зимскимусловима
Јовица Јовановић
Копач на депонији угља