Page 22 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

22
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
термо
К
рајем јула ове године Служба
за контролу и заштиту
животне средине огранка
ТЕНТ склопила је уговор
за продају око 8.000 тона различитих
врста неопасног отпада са све четири
локације огранка ТЕНТ, а реализација је
започела већ крајем августа. Носилац
уговора је „Мобеза“ из Сремске
Митровице, која је заједно са још шест
овлашћених оператера уговорила
куповину ове количине у вредности од
готово 160 милиона динара.
Иначе, сваке године у процесу
производње електричне енергије и
током ремонта свих 13 расположивих
капацитета у огранку ТЕНТ, укључујући
и Железнички транспорт, настану
велике количине неопасног и опасног
отпадног материјала. Отпадни
материјали и уређаји који имају
комерцијалну вредност продају се
заинтересованим купцима. Они који
немају употребну вредност и самим тим
ни купца, а за које ТЕНТ има законску
обавезу да их уклони са матичне
локације, предају се овлашћеним
оператерима, који их збрињавају на
предвиђена места.
Највеће овогодишње уговорене
количине неопасног отпада, око 6.000
тона, потичу са локације ТЕНТ А,
на којој су инсталирани највећи
термокапацитети огранка ТЕНТ и
ЈП ЕПС, око 1.300 тона са ТЕНТ Б,
из ТЕ „Колубара“ око 650 тона,
а из ТЕ „Морава“ око 250 тона.
− Досад је продато и одвезено
више од половине ове количине, а у
потпуности је реализован уговор о
продаји неопасног отпада са локације
ТЕНТ Б. Уговором је предвиђено да се
до краја марта 2021. године продају
све количине, али очекујемо да ће то
бити учињено и много раније. Само са
локације ТЕНТ А свакодневно излази по
19 камиона, просечне носивости од 15
тона, одвозећи разне врсте неопасног
отпада − каже Ђорђе Николић, технолог
за управљање отпадом на ТЕНТ Б.
Највећи део уговора реализован
је и у ТЕ „Колубара“ у Великим
Црљенима, где је досад продато
око 470 тона отпада, а очекује се
да ће врло брзо бити реализован
и у ТЕ „Морави“ у Свилајнцу након
завршетка ремонта.
Поред „Мобеза“ из Сремске
Митровице, још шест овлашћених
оператера је уговорило куповину
неопасног отпада из огранка ТЕНТ. То
су ДИП из Новог Сада, „Металфер-
Стилмил“ из Сремске Митровице, „Еко
Унија СН“ из Старе Пазове, „Ђаковић“
из Новог Сада и „Ђолекс“ и „Инос
Напредак“ из Шапца. Од неопасног
отпада продаван је отпад од гвожђа
и челика, отпад од мешаних метала,
обојени метали, отпадно дрво, дрвени
амбалажни отпад, возила која не
садрже опасне течности и отпадна гума.
Према речима Немање Лончара,
стручног сарадника аналитичара
утицаја на животну средину, сви
овлашћени оператери опремљени су
потребном механизацијом и опремом.
– Они су дошли са својим багерима,
грајферима и опремом за сечење
појединих габаритних отпадних
материјала на лицу места, како би их
лакше утоварили у камионе и сав овај
посао што пре обавили – каже Лончар.
Оба наша саговорника истичу
веома добру сарадњу са запосленима
у магацину који обављају надзор над
издавањем, утоваром и одвожењем
уговорених количина отпадног
материјала уз сву потребну пратећу
документацију која је прописана у
оваквим пословима.
У току је расписивање јавне
набавке за продају опасног отпада,
којом је предвиђена продаја 250
тона уља, 70 тона електричних и
електронских уређаја, као и 35 тона
оловних акумулатора. Покренута је и
јавна набавка за збрињавање опасног
отпада, што је прописана обавеза
огранка коју он спроводи у сарадњи
са овлашћеним оператерима. Реч је
о количини од 50 тона отпада (флуо-
цеви, живине сијалице, апсорпциона
средства, зауљени филтери, никл-
кадмијумске батерије). У овој групи
су однедавно и отпадни железнички
прагови, а у огранку их има 460 тона. За
збрињавање овог отпадног материјала
потребно је да огранак ТЕНТ издвоји 31
милион динара.
М. Вуковић
Продаја и збрињавање отпада у огранку ТЕНТ
Продаја пепела
и шљаке
Уговорена је и продаја
125.000 тона сувог
електрофилтерског
пепела и отпадне шљаке
са локације ТЕНТ Б.
Уговор је склопљен са
цементарама „Лафарж“
из Беочина, „Титан“ из
Косјерића и грађевинским
фирмама „Универзум
Циглана“ из Аранђеловца
и „Сен Гобен“ из Апатина,
у вредности око 200.000
евра.
Продаја неопасног
отпада и пепела
Уговоренапродајаоко
8.000тонанеопасног
отпадаувредностиод 160
милионадинара
Немања Лончар
и Ђорђе Николић
Утовар металног отпада