Page 23 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
23
у количини од 240.000 кубних метара,
довољан за око 420 дана рада блока.
Према оценама стручњака, овакви
пројекти су неопходни како би се
продужио радни век електране, а њен
рад ускладио с европским еколошким
стандардима.
На квалитетно обављеним
ремонтним активностима и оствареним
резултатима утемељена су очекивања
да ће термоелектрана „Морава“ и у
наступајућој сезони наставити с радом
као током прве половине године, када
је непрекидно била на располагању
електроенергетском систему, а паузе
у раду имала искључиво по налогу
надлежне диспечерске службе ЕПС-а.
Бројчани показатељи говоре да се у
првих шест месеци 2020. на њеном
блоку догодио само један технички квар,
који је отклоњен за непуна 24 часа.
Надлежни се надају да, по завршетку
„продуженог“ ремонта, непланираних
застоја неће бити.
Љ. Јовичић
У
термоелектрани „Морава“
у Свилајнцу успешно је
реализован „продужени“
ремонт њеног јединог блока
од 125 МW инсталисане снаге, који
је, према плану, трајао месец и по
дана. Од 15. августа до 27. септембра
обављени су многи значајни послови
како би ова електрана и у наредном
периоду наставила да ради безбедно,
стабилно и поуздано, у складу са
потребама електроенергетског
система Србије.
– На блоку су, поред уобичајених,
обављени и други обимни захвати:
ремонт турбине ниског притиска
са монтажом једне бандажне траке
на пакету трећег степена лопатица
ротора (страна до генератора), ремонт
регулационих и брзозатварајућих
вентила турбине високог
притиска, замена и реконструкција
рециркулационих канала, замена
1.500 кондензаторских цеви, ремонти
превртача вагона, уградња нове ћелије
Г32 на складишту за одлагање отпада
– каже Љубиша Петровић, директор
термоелектране „Морава“.
Он додаје да нису изостали
ни стандардни послови, који су
обухватали озидне и термоизолаторске
радове, радове на вентилаторима
димног гаса, свежег ваздуха
и рециркулације, радове на
додавачима и дозерима, на систему
отпепељивања и одшљакивања,
радове на електрофилтеру напојном,
расхладном, вакуум и уљном
систему, разводним постројењима и
подразводима, опреми МРУ (мерно-
регулационо-управљачкој), као и на
опреми и уређајима спољних погона.
На допреми угља најзначајнији су били
радови на транспортним тракама,
ремонт индустријског колосека, ремонт
транспортера и ремонт ротокопача
одлагача.
Наш саговорник подсећа да
се, упркос борби с пандемијом
коронавируса, током маја и јуна
интензивно радило на касети 8
депоније пепела и шљаке. Завршени
су послови у вези са надвишењем
насипа касете 8, после којих је створен
простор за депоновање пепала и
шљаке у количини од око 280.000
кубних метара. У блиској будућности
планирано је још једно надвишење
насипа касете 8, којим би се обезбедио
простор за одлагање пепела и шљаке
Из ТЕ „Морава“
Извођачи
Ремонт блока у
термоелектрани
„Морава“, уз раднике из
огранка ТЕНТ, обавили су
извођачи радова из 26
углавном домаћих фирми.
То су ПРО ТЕНТ,
„Феромонт“, ПДВ
„Инжењеринг“, „Елмонд
инжењеринг“, „МИС
систем“, ТЕ „Косово“
Обилић, ИПК „Косово“
„ИМП Пројект
инжењеринг“, „Гоша
Монтажа“, ЕИ „Никола
Тесла“, „Сименс“, „ИМП
Аутоматика“,
„Термоелектро Енел“.
Планирани послови су
реализовани квалитетно
и у року, уз максимално
поштовање прописаних
мера безбедности и
здравља на раду и
заштите од пожара, као и
мера заштите од
коронавируса.
„Продужени“
ремонт пред зиму
Јединиблокове
електране (инсталисане
снаге 125МW)
спреманзаобавезеу
електроенергетском
системуСрбије
Љубиша Петровић
У ремонту учествовало 26фирми
ТЕ „Морава“