Page 24 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

24
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
У
термоелектрани „Никола
Тесла Б“ на Ушћу недавно
су завршени грађевински
радови на адаптацији
командних соба багер станице и
система за одшљакивање. Тиме је
уједно завршена последња фаза
реконструкције система управљања на
ова два постројења ТЕНТ Б.
– Прошле године замењен је
комплетан систем управљања у багер
станицама, на оба блока, као и на
систему одшљакивања. Са садашњом
реконструкцијом командних
просторија заокружена је реализација
пројекта ревитализације ових
постројења. Реконструисане су две
командне просторије на коти минус 5,
по једна за сваки блок, као и командне
просторије багер станица које се
налазе на нултој коти, где је смештена
посада која управља и багер станицом
и системом одшљакивања – каже
Александар Илић, водећи систем
инжењер на ТЕНТ Б.
Командна просторија багер станице
блока Б2 је проширена и она ће бити
централна командна соба одакле ће
се управљати радом ових постројења
на оба блока. Командна соба блока
Б1 биће помоћна просторија у случају
радова на блоку Б2.
Радови на реновирању ове
просторије на блоку Б1 нису још
завршени, али је, како је рекао Илић,
најбитније да је адаптирана централна
командна соба.
– Она је попуњена додатном
управљачком опремом. На зидовима
су постављени велики монитори, преко
којих посада може да прати најбитније
процесне величине. Ту су и радни
столови и радне станице. Запосленима
у њој је омогућен много већи комфор
него раније, а направљена је и
просторија у којој могу да предахну –
објаснио је Илић.
У ову термоелектрану је уграђен
најсавременији „Сименсов“ систем
управљања, SPPА–Т3000, који
је светски лидер у управљачким
системима на термоелектранама.
Према речима Петра Татомировића,
инжењера „Сименса“, који је
учествовао у реализацији овог
пројекта, систем је поуздан, изузетно
расположив и комфоран за рад
оператера.
– Модернизовани систем
управљања отпремом пепела и
шљаке са багер станицама пружа
оператерима већу могућност праћења
процеса и ранијег откривања проблема
и убрзава њихове операторске
акције приликом доношења одлука.
Захваљујући архивирању већине
сигнала могуће је врло квалитетно
изанализирати неки догађај, уочити
неке грешке и урадити превенције да
се такве грешке више не понављају.
Инсталацијом новог систем
управљања побољшан је квалитет
рада самог постројења и продужен му
је радни век – рекао је он.
Реконструкција постројења система
за одшљакивање и багер станице
требало је да се заврши за веома кратко
време, иако се радило о веома обимном
послу. То је урађено прошле године у
оквиру стандардног годишњег ремонта,
који је трајао 30 дана по једном блоку.
– Током ремонтних радова, багер
станица увек стаје неколико дана
после блока, а креће неколико
дана пре старта блока, тако да смо
ефективно имали између 20 и 25
дана да завршимо комплетан посао.
То је подразумевало да се стари
управљачки ормани избаце напоље,
као и да се сви стари управљачко-
сигнални каблови уклоне, а уместо
њих поставе нови управљачки ормани,
нови каблови, уради комплетна логика
рада багер станице, потом да се све то
тестира и пусти у рад. Реално је било
да се све то уради за месец и по дана
по блоку, а ми смо то урадили за 22
дана – истакао је Илић.
На систему одшљакивања уграђени
су ормани – PC панели, што је први пут
урађено у Србији.
– То су модерни панели који су
уједно и радне станице, а уграђени
су један по блоку. Комплетан систем
управљања проширен је и системом
отпепељивања и успостављена
је међусобна комуникација, а све
то је урађено пре застоја блока уз
максималну кооперативност људи
из „Сименса“. Пре него што је блок
стао, имали смо комплетно спремљен
софтвер – нагласио је Илић.
Он је похвалио и остале учеснике
у реализацији овог пројекта – „3Б
инжењеринг“ и „Термоелектро Енел“.
Посебно је истакао да су се запослени
на новом систему веома брзо привикли
на његов рад.
Вредност инвестиције (управљачки
систем отпепељивања и багер станице)
износила је 20 милиона динара.
Грађевинске радове на адаптацији
команди извела је грађевинска служба
ТЕНТ-а.
М. Вуковић
Модернизација багер станице ТЕНТ Б
Километарски
каблови
Приликом реконструкције
новог система
управљања уклоњено је
око 45 километара старих
каблова, а положено 25
километара нових.
Положено је, такође, и
око два километра
оптичког кабла, чиме је
комплетан систем
управљања проширен и
системом отпепељивања.
Савремен, поуздан
и комфоран систем
Александар Илић и Петар Татомировић
Модернизован
управљачкисистем
багерстанице. Вредност
инвестиције20милиона
динара
ТЕНТ Б
термо