Page 26 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

26
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
О
вогодишња ремонтна
сезона у огранку ТЕНТ биће
закључена завршетком
радова на два блока ТЕ
„Никола Тесла А“, где су инсталирани
и највећи капацитети ЕПС-а. Из
ремонта ће последњи изаћи најстарији
блок ове термоелектране, који ће
према термин-плану на мрежу бити
прикључен 5. новембра, а крајем
октобра ове године на електромрежу
ће изаћи и блок З. „Јединица“ је
заустављена половином августа и
подвргнута је најобимнијим захватима
у трајању од 83 дана, док је „тројка“
планирана да буде 55 дана на
„ремонтном столу“, уместо првобитно
планираних 60 дана, и да на мрежу
изађе 30. октобра.
– На котловском постројењу блока
3 замењено је топло саће на оба
ротациона загрејача ваздуха (LUVО),
на трихтеру ће бити замењено 40
цеви, на прегрејачу 3 је замењено 27
цеви оштећених услед абразије, на
прегрејачу 1 замењено је 12 цеви, док
су на прегрејачу 6 замењене улазно–
излазне коморе, преструјни пароводи
(ПР 5/6) и преструјни пароводи
међупрегрејача 1/2. На прегрејачу 4
замењена су три комплетна снопа,
укупно 93 цеви, а урадиће се замена
у зони дизне од NОx горионика. На
млиновима блока извађена су сва
радна кола и у току је санација и
замена делова оштећених абразијом,
а замениће се и заштитне цеви у првој
и другој зони – рекао нам је Ненад
Ђорђевић, главни инжењер Сектора
одржавања на ТЕНТ А.
Што се тиче котловског постројења,
на реци каналима обијене су све реци
главе у ширини од метра ка котлу, по
целом обиму. Унутар и око реци глава
направљене су скеле, па сада радници
„Гоша Монтаже“ замењују прирубнице.
Темповање озида
на блоку 3
– Уговорено је да шест реци глава
буду враћене грађевинцима на даље
радове и то сукцесивно, последње
две до 20. октобра, када ће започети
наливање бетонских греда и зидање
ватросталног озида. За зидање једне
реци главе потребно је пет дана, што
значи да ће две радне екипе да заврше
зидање последње две главе 25. октобра,
када је и планиран програм кретања
блока. Оно што је битно током програма
кретања је минимално темповање озида
(постепено подизање температуре
гасова у ложишту приликом кретања
блока како би се избацила заостала
влага у новонанесеном ватросталном
озиду) у трајању од три дана због велике
количине новоуграђеног бетона −
нагласио је Ђорђевић.
На свим местима поскидана је
изолација, осим на РА и РБ линијама,
на којима се још увек израђује скела
и скида изолација због испитивања
заварених спојева паровода. Изолација
на котлу је скинута у комплету од
коте 49 до коте 59 метара на предњој
страни, као и од коте 53 до коте 59
метара на задњој страни. На тим
позицијама несметано се одвијају
машински радови. Ремонтовани су и
Из TEНT A
„Тројка“ и „јединица“ за
крај ремонтне сезоне
Ремонтна
сезонана
ТЕНТА, атиме
иучитавом
огранку,
завршавасе5.
новембраса
изласкомблока 1
намрежу
Ненад Ђорђевић
Ремонтни радови на
млинским постројењима
блока ТЕНТ А3
термо