Page 27 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
27
цевном систему котла обављају значајни
послови.
– Завршено је испитивање
заптивености бифлукса (топлотни
измењивач којим се регулише
температура међупрегрејане паре)
и резултати су показали да нема
пропуштања. На економајзеру је
замењено 160 цеви, на прегрејачу 190
цеви. На преструјним пароводима је
замењено 12 цевних лукова и две паве
цеви, а замењена су и овешења, што
су били инвестициони послови. У току
је санација оплате котла – рекао је он.
Ремонти се обављају и на млинским
постројењима овог блока.
− На генератору је током три недеље
у септембру рађено преклињавање,
односно провера заклињености и
учвршћивање намотаја статора у
жлебовима генератора, након чега
је предата турбинском постројењу
због даљих радова. У току је прање
кондензатора, као и замена прелазних
канала на каналима аеросмеше од
девет до 16 метара, као и замена клапни
на 16 метара − објашњава Ђорђевић.
Што се тиче изолатерских радова
на блоку 1, скинута је изолација на
свим местима по захтеву и тренутно
се демонтирају скеле, а изолација
враћа на пароводне линије на којима су
варови испитани.
Готово у потпуности су завршени
и ремонти на росту, систему
одшљакивања, електрофилтерском
постројењу, систему отпепељивање, а
и радови на багер станици се приводе
крају.
М. Вуковић
регулациони вентили убризгавања
у прегрејање и трокраки вентили.
У турбохали замењени су вентили
додатне воде за багер станицу, вентили
пражњења загрејача високог притиска
7 по напојној води. Вентили сигурности
послати су на сервис и баждарење у
овлашћену организацију ПРО ТЕНТ.
– На турбинском постројењу
прегледане су лопатице задњег реда
ротора турбине ниског притиска
методом без разарања, демонтирани
су лежајеви 1, 2 и 3 и у току је њихов
преглед. Завршен је ремонт вентила
на панелу водоника и прегледани су
ејектори. Демонтиране су све пумпе
техничке расхладе, а у току су преглед,
замена или санација оштећених
делова. Очишћени су сви резервоари,
хладњаци воде статора и заптивног уља.
У току је генерални ремонт пумпе за
пречишћавање кондензата. Ремонтована
је претпумпа (booster) напојне пумпе
31 са заменом вратила, прирубнице,
усмеривача. У току су монтажни радови,
а припремамо се за ремонт бустер пумпе
32. На овом делу постројења демонтиран
је поклопац на хидрауличној спојници
напојне пумпе 33 – фојт (VOITH).
Замењени су делови на регулационом
склопу − рекао је Ненад Ђорђевић.
Турбина продужила
ремонт
Радови на блоку 1 ове електране
одвијају се према утврђеном плану.
Упркос обимним и сложеним
захватима, они ће бити урађени
квалитетно и на време.
– На турбинском постројењу
обављена је монтажа кућишта турбине
високог притиска, која је допремљена
из Пољске. Ремонтована је и турбина
средњег притиска. Саниране су
прслине пронађене на кућишту,
након чега је уследила монтажа свих
елемената, подешавање линије ротора
турбине и монтажа ротора генератора.
Очекује се да се овај најважнији посао
заврши у року и да почетком новембра
блок 1 поново буде на мрежи, спреман
за предстојећу грејну сезону. Радови на
овим постројењима су и главни разлог
за продужено трајање ремонта блока
− каже Ђорђевић. Он је додао да се и на
Успешни и
у отежаним
условима
Специфичност
овогодишње ремонтне
сезоне огледа се у томе
да су радови извршени у
тежим условима него
ранијих година. Пандемија
коронавируса условила је
често померање рокова
за извођење радова.
Ипак, сви планирани
захвати се завршавају на
квалитетан начин и у
предвиђеном року, а то
значи да ће сви
расположиви
термокапацитети огранка
спремно дочекати
предстојећу зимску
сезону.
Захвати на једном одшест млинова на блоку ТЕНТ А1