Page 29 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
29
Дани Слободана Стојановића у Пожаревцу
Радосављевић
други пут лауреат
К
ултурна манифестација
Дани Слободана
Стојановића одржана
је 9. октобра у малој сали
пожаревачког Центра за
културу. Ову су једанаести
сусрети у Стојановићеву
част, а реч је о човеку који
је био уважени телевизијски
стваралац, драматург,
књижевник и професор, а који је
рођен и одрастао у Пожаревцу.
Публика је имала прилику
да погледа документарно
филмско остварење
„Лудоград“, које је,
инспирисано делима и животом
Слободана Стојановића, као
сценаристкиња и редитељка
потписала Бранка Пражић.
По традицији је и овог пута
додељена награда „Слободан
Стојановић“ за најбоље драмско
дело. На адресу пожаревачке
Народне библиотеке „Илија
М. Петровић“ стигло је 20
радова. Жири у саставу Драгана
Бошковић, театролог, Вукица
Стругар, новинарка, и Срђан
Кољевић, филмски сценариста
и редитељ, једногласно је
одлучио да победнички буде
„Кућа Илића: драма о нестајању
једне уметничке породице“,
аутора Радоја Радосављевића
из Мислођина код Обреновца.
Занимљив податак је да је
Радосављевић, уредник
часописа „ЕПС Енергија ТЕНТ“,
исту награду у своју књижевну
биографију уписао други пут,
јер је 2017. године у Пожаревцу
награђен за драму
„На точковима“.
Организатори ове
манифестације били су
Народна библиотека „Илија М.
Петровић“, Фондација „Слободан
Стојановић“ и Град Пожаревац.
П. Ж.
и осталом релејном и склопном
опремом. Оба командна ормана су
претходно комплетно шемирана у
радионици у складу са пројектом
реконструкције. Хардверски капацитет
PLC је 896 дигиталих улаза, 640
дигиталних излаза, 144 аналогна
улаза и 24 аналогна излаза. Једна
од одлика конфигурације на којој се
инсистирало јесте редудантност, која је
остварена на нивоу напојних јединица,
процесорских јединица, као и модула
за комуникацију са улазно–излазним
модулима и спољном рачунарском
мрежом. У сваком моменту се процеси
са главне могу пребацити на резервну
јединицу, без последица по одвијање
процеса у погону, а у крајњој нужди
пројектом је омогућено и локално
управљање свим извршним органима.
После монтаже и шемирања
30 локалних ормана, монтирана
је и опрема у пољу: 92 преградна
и регулациона венила, 63 мерача
притиска, четири мерача нивоа и
два мерача протока. Монтиране су и
нове кабловске трасе које повезују
нову опрему; положено је десетине
километара нових каблова, наизглед
лакши део посла који је у реалности
трајао скоро месец дана. Након
повезивања комплетне опреме у пољу
уследили су параметрисање и додатна
подешавања.
– Још један леп детаљ у овом
пројекту, реализованом сопственим
снагама, јесте SCADA софтвер за
управљање постројењем. За његову
израду није коришћен ниједан од
скупих софтверских алата који се
морају купити, већ је реализован
у програмском језику JAVA, који је
бесплатан. Графичко окружење је у
потпуности прилагођено кориснику,
као и аутоматско генерисање свих
корисничких извештаја: дневни,
месечни и годишњи извештаји
о производњи вода и потрошњи
хемикалија – истакао је Владан Вулић,
руководилац одржавања и главни
координатор пројекта.
Иако се сваки пројекат реализује
уз рачунање на појаву непредвиђених
околности, избијање пандемије нико
није могао предвидети. Проглашавање
ванредног стања и новонастала
ситуација зауставили су реализацију
пројекта аутоматизације ХПВ на читава
два месеца. Чим се за то указала
могућност, запослени ангажовани на
пројекту су наставили рад уложивши
додатни напор. Резултат је поштовање
предвиђеног рока за завршетак радова,
као и поштовање уговорне обавезе
према ЈКП Новосадска топлана, по
којој је ТЕ-ТО „Нови Сад“ дужна да од
1. септембра производи омекшану
воду за допуну система даљинског
грејања града Новог Сада. Постројење
је у потпуности спремно да производи
и деминерализовану воду за котлове
када буде отпочела комбинована
производња електричне и топлотне
енергије по налогу ЈП ЕПС.
М. Илић
Обука
Тим је израдио и апликативни софтвер
за PLC и софтвер потребан за
управљање постројењем преко
локалних тач панела. У последњој фази
реализације организована је обука
запослених за рад на систему
производње декарбонизоване,
деминерализоване и неутралне воде,
а обављено је и функционално
тестирање свих извршних механизама.
Владан Вулић
Радоје Радосављевић прима награду