Page 32 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

32
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
хидро
Р
емонтна сезона у
постројењима ЕПС-а
је у пуном јеку. Нико
не може предвидети
каква нас зима очекује, али у
ЕПС-у раде све да се за зимски
период обезбеди неопходна
електрична енергија за индустрију
и домаћинства. Електроенергетски
систем је комплексан и овде
нема импровизације, све мора да
функционише беспрекорно. А да би
функционисало, мора се прегледати
од најситнијег шрафа, најтањег
проводника, до генератора, турбине...
Колико се иде у детаље, најбоље
говори слика из проточног тракта
А4 на ХЕ „Ђердап 2“. Стручњаци из
Института за испитивање материјала
на лопатици радног кола пронашли
су кавитацију метала једва већу од
неколико милиметара. Уследила је
анализа, испитивање пенетрантима,
брушење, заваривање, опет
брушење и на крају све изгледа
тако добро као и да није било
интервенције на овом месту.
Од генератора до купаца
електрична енергија мора имати
отворен пут без икаквих успутних
препрека. Да би се ово остварило,
неопходно је припремити преносни
систем. Далеководни стубови
који воде енергију од производних
капацитета ка потрошачима исто
тако морају бити у максималној
функцији. Далеководи су грађени
када су грађене и електране и већ
су ушли у озбиљне године. Метална
конструкција је заштићена тако што
је пресвучена слојем цинка, међутим,
време је учинило своје и цинк је
почео да попушта, конструкција се
мора заштитити. На сцену долазе
стручњаци београдске фирме
„Јадран“, специјализоване за заштиту
метала. „Јадран“ је присутан на
објектима ЕПС-а током ремонта,
ревитализације постројења и без
њихових услуга једноставно не може.
Време ремонта је и период да се
мало „охладе“ и ваздушни водови,
али и да у посао уђу и фарбари.
Управо тако је са далеководом број
1209 интерконекција са суседном
Румунијом. Ово је веза од свега
1.220 метара (961 метар далековода
припада Србији, док је остатак од
259 метара на румунској територији),
односно четири далеководна стуба,
од којих су два у кориту Дунава, а по
један на обали. Одмах по изградњи
на стубове су се доселиле птице и
праве велике проблеме конструкцији.
Фарбање далеководних стубова у ХЕ „Ђердап 2“
Велико
искуство
Ћира фарбар са Уба рече
да он 34 године ради ове
послове. Следеће године
иде у заслужену пензију.
Ови послови се раде само
кад је лепо време,
односно од пролећа до
јесени. Људи имају много
искуства, прошли су целу
Србију, али и жеље да с
неким поделе
догодовштине. Причају
како су морали да штите
изолаторе на
400-киловолтном
далеководу од Лесковца
до македонске границе.
Ови далеководни стубови
су специфичне
конструкције и много се
разликују од осталих, али
су се брзо прилагодили и
завршили посао. После
Ђердапа, отишли су на
нове далеководе код
Сремске Митровице, да
искористе лепо јесење
време да заштите још
који далеководни стуб.
Тамо где ни птице не иду
Свакидеоконструкције
морасенајпреочистити
одкорозије, а затим
премазати
Далеководни стуб је део
преносног система енергије и
мора се заштитити
За заштиту једног стуба
потребна су два радна дана