Page 33 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
33
– До 15. септембра ове године
агрегат Х3 био је 31.161 радни час
на мрежи и имао 5.959 стартова,
од чега 2.221 синхрони старт са
реверзибилном ХЕ, што је три
до четири пута више стартова од
агрегата Х1 и Х2. Пошто агрегат
Х3 учествује у покретању агрегата
реверзибилне ХЕ у пумпном режиму
рада, то је посебно стресан радни
режим – кажу у Служби машинског
одржавања ХЕ „Бајина Башта“.
Поред овог, у току великог
ремонта у оквиру машинских послова
биће замењени постојећи цевоводи
расхладе генератора и генераторског
водећег лежаја новим, прохромским.
Екипа СМО (Служба машинског
одржавања) за одржавање
турбинске опреме самостално
изводи захвате на корективном
заптивању комбинованог турбинског
лежаја и заједно са екипом Службе
електроодржавања сада већ рутински
обављају и сложеније корективне
захвате. Успешно се, поред тога,
примењују нове технолошке
методе за санацију „испливавања“
граничних слојева изолације на
половима ротора. То је честа појава
на генераторима код којих је на
старо тело полова монтиран нов
намотај. Током прве две недеље
великог ремонта, након вађења
ротора, обављен је велики број
недеструктивних испитивања, међу
којима је најзначајнији индукциони
тест на језгру статора, уз напајање
испитног кола са суседног агрегата.
Такође, у истом периоду инсталирана
је опрема за континуални мониторинг.
Ј. Петковић
У
току је велики ремонт
агрегата Х3 у ХЕ „Бајина
Башта“, у оквиру кога је 2.
октобра успешно извађен
ротор од 310 тона и постављен
на ремонтни простор машинске
хале. Поред стандардних редовних
годишњих прегледа опреме, који би
се иначе обављали у периоду великог
ремонта, ангажован је специјалиста
за машинску опрему, који ће обавити
стручни надзор над прегледом и
неопходна испитивања радног кола,
турбине, турбинског носећег и водећег
лежаја, турбинског регулатора,
вратила и система расхладне воде,
са свим припадајућим деловима и
опремом. Специјалистички прегледи
се раде с циљем да би се сагледало
стање опреме након, приближно,
30.000 радних сати и 4.500 покретања.
Велики ремонт у ХЕ „Бајина Башта“
Генератор на испитивању
Вађење ротора агрегата Х3
Специјалистички
прегледисераде
сциљемдабисе
сагледалостање
опременакон,
приближно,
30.000радних
сатии4.500
покретања
Птице су мишљења да су далеководни
стубови прављени искључиво за њих
и оне се сматрају овде као своје на
своме. Овде се гнезде, одмарају се,
осматрају кретање рибе, предатора…
Екипа од девет људи има задатак
да префарба стубну конструкцију.
Осам их је на стубу, док је један доле,
спрема материјал и координира рад. За
далеководне стубове у кориту Дунава
потребан је чамац који ће одвести
екипу, али и потребан материјал. Екипа
је добро уходана, у доброј физичкој
кондицији, под пуном заштитном
опремом. Сваки део конструкције
мора се најпре очистити од корозије и
онога што су оставиле птице, а затим
премазати. Кроз средину стуба иду
вертикалне мердевине са закаченом
кантом за фарбу. Фарбари се пењу
на врх до највише тачке, односно до
сигналних водова. Овде се чак ни
корморани не пењу. На највишој тачки
човек изгледа као минијатура. Свесни
су опасности, али су давно пребродили
страх и за њих је ово као и сваки
други посао. Свако унапред зна своју
локацију. Распоређују се по носећим
конзолама и крећу надоле. Овде се
мора строго водити рачуна да не буду
један изнад другог, јер је немогуће
да нека кап фарбе не падне доле. И
поред велике опрезности, ово се не
може избећи, нарочито је приметно по
заштитним шлемовима, на којима има
доста слојева боје. Кад се фарба стуб,
далековод мора бити искључен, мада
пословођа Драган Миленковић каже да
се један део конструкције може радити
под напоном.
Данас је лепо време, ред сунца, ред
облака, и ово су идеални услови за
рад. Био је квар на чамцу и не могу да
се раде стубови у кориту Дунава, па се
зато ради затезни на обали, одмах до
разводног постројења. Стуб је висине
43 метра и ово је један од већих који се
ради. Фарба се у две боје, ред црвене,
ред беле. За један овакав стуб који је
нестандардних димензија потребна
су два радна дана. Екипа ради по
учинку, односно по тежини стуба. Ради
се скоро цео дан, с тим што људи
силазе ради паузе и попуне резерви
материјала. Материјал је на нитро-бази
и брзо се суши.
– Тежак је ово посао. Иако радници
имају велико искуство, страх је увек
присутан – додаје пословођа.
Људи су видно расположени,
спремни на шалу, неко горе певуши.
Кад су сишли, изгледали су као
да су дошли из неке крваве битке.
Црвене боје је било по лицу, рукама,
гардероби...
– Такав нам је посао. Колико год
да пазимо, не вреди – рече један од
мајстора.
М. Дрча