Page 34 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

34
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
К
олектив хидроелектране
„Пирот“ је мали, али добро
уиграни тим способан да
овај енергетски објекат држи
максимално спремним и да одговори
свим захтевима потребе за вршном
енергијом, али и да се сачува природна
лепота Старе планине. Овде су свесни
вредности чисте воде из акумулације
Завој и после проласка кроз турбине
исту такву бистру желе да врате
природи, а да притом не изазову
негативне последице у приобалном
појасу реке Нишаве. Главни задатак
овогодишњег ремонта је да се настави
континуитет високог нивоа погонске
спремности постројења.
Ремонт је почео 28. септембра
и трајао је до 12. октобра. План је
разрађен у најситније детаље, малтене у
сат се зна када која група улази у посао
и када га завршава, подељен је у три
групе са 595 тачака. Овде је правило да
у ремонту раде сви, односно радници из
одржавања и сменско особље. Објекти
хидроелектране налазе се на више
локација по Старој планини, екипе су
добро синхронизоване и свуда се стиже.
Неки од радника покривају и више
радних места, проблема засад нема, а
нада је да ће тако и остати до краја.
– Двонедељни ремонт је
временски кратак, али довољан да
се сва опрема прегледа, отклоне
евентуални недостаци и да електрана
буде спремна за предстојећи зимски
период. Радови иду динамиком коју смо
поставили и сасвим је извесно да ће
се испоштовати план – каже Сузана
Костић, директор ове ХЕ.
На самом објекту је мобилно
стање. Радника има по целом објекту,
свуда се нешто ради. Са директорком
ХЕ „Пирот“ прошли смо све делове.
Хидроелектрану краси педантност и
кад је електрана у раду, овде је чисто
као у апотеци. Данас није тако, јер
је видљиво присуство опреме која је
демонтирана, али ће се слика већ за
неколико дана променити. Радови су
у финалној фази и углавном се ради
на склапању делова. Агрегат број
2 још је отворен, назиру се делови
генератора. У току су подешавања
водећег лежаја. Саосност вратила и
турбине мора бити идеална, односно
у стотим деловима милиметра.
Турбина се врти 500 обртаја у минути,
ротор генератора тежак је око 100
тона и све се мора довести у идеално
стање.
– На агрегату смо имали оштећење
заптивне гуме на уљној спирали
горњег комбинованог лежаја, што је
проузроковало повећање температуре
горњег водећег лежаја. Овај квар је
отклоњен током ремонта – додаје
Костић.
На суседном агрегату група радника
поставља задњи део генераторског
поклопца. У делу за припрему
ваздуха за регулацију затичемо групу
радника. Радиша Ђорђевић, погонски
електричар, и Бобан Стојановић,
руковалац централне команде, раде
финална подешавања контактних
манометара за сигнализацију притиска
ваздуха за регулацију, остали део
екипе брише опрему запрљану током
радова. Овде све мора да блиста.
Опрема је у тако добром стању да се
стиче утисак да је јуче монтирана.
У турбинском делу су радови на
склапању водећег лежаја и пратеће
опреме. На изласку затичемо Горана
Златковића, турбиновођу, у необичном
отвору. Ово је ревизиони отвор спирале
турбине. Иза је кугласти затварач
доводног цевовода, а испред турбина.
Кад је агрегат у погону, кроз ову цев
пролази 22,5 кубика воде у секунди.
Вода из Завојског језера на висини
од 615,90 метара надморске висине
(максимална кота језера) доводи
се најпре тунелом дугачким 9,096
метара, а затим укопаним цевоводом.
Испред електране цевовод се рачва
на два дела и води воду до турбина. Из
цевовода се осећа јака промаја. Човек
ми рече да су отворени ревизиони
отвори на доводном цевоводу, да је у
току визуелни преглед цевовода, који
ради друга екипа, и да се у току дана
очекује затварање цевовода. Сутра је
већ пуњење цевовода, а затим и прва
механичка вртња агрегата.
У најнижем делу електране, у
делу конуса сифона, радници Никола
Цветковић и Александар Пешић,
машинбравар и металостругар,
затварају ревизиони отвор. Кроз
овај отвор се улази ради прегледа
и санације радног кола Френсисове
турбине. На централној команди колеге
из Института „Михајло Пупин“ раде
на контроли система управљања.
Бојан Ћирић, електроинжењер,
руковалац команде, објашњава
нам да је уградњом тач-панела
добијен много бољи преглед, брже
Ремонт ХЕ „Пирот“
Мали, али уигран тим
Објекти
хидроелектране
налазесена
вишелокација
поСтарој
планини,
екипесудобро
синхронизоване
исвудасестиже
Завршни радови на А2
Добром синхронизацијом до максималне погонске спремности
хидро