Page 35 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
35
Воћњак
Круг око електране је
парк на којем би могли
завидети и поједини
градови. Посебну
импресионистичку ноту
даје јесењи колорит
топлих тонова сувог
лишћа. Пре двадесетак
година направљена је
акција садње воћки у
кругу електране, где су
сви радници изабрали и
засадили по две саднице.
хале. Напон од 10,5 киловолти,
који се производи на генератору,
трансформише се на напон 110
киловолти и такав се шаље у
трафостаницу „Пирот 2“. Опрема у
постројењу мора се прегледати и
сервисирати у складу с произвођачким
упутствима и приручнику за одржавање
високонапонске опреме. Овде је
заокружен процес контроле. Уље у
блок-трансформаторима, мерним
трансформаторима, прекидачима
снаге служи као изолатор и медиј
за хлађење и мора имати одређену
диелектричну чврстоћу. Да би се било
шта радило у постројењу, потребно
је прво обезбедити места рада, након
чега се добија дозвола за рад, а
тек онда се приступа радовима уз
поштовање свих мера заштите на раду.
Двојица радника узимају узорак уља из
струјног мерног трансформатора и он
се одмах шаље у мини-лабораторију у
електрорадионици.
Миливоје Манић, електроинжењер,
у току експлоатације електране је
руковaлац централне команде, а током
ремонта је у улози вође друге групе
за радове на опреми у разводном
постројењу. За узимање узорака
уља за испитивање је веома битна
временска ситуација. Данашњи влажан
дан није идеалан, али су радници
сачекали да се време мало поправи,
односно да се влажност спусти, како
не би било влаге у уљу. На крају су
лабораторијски резултати показали
да је уље спремно за наредни период
експлоатације. Иста екипа попела се
на блок-трансформатор ради мерења
отпора изолације намотаја.
Пословођа Марко Јовичић, Драган
Стефановић, погонски електричар, и
Саша Ђорђевић из „Ђердап Услуга“
инструментом мере најпре изолациони
отпор примарног намотаја, а потом
и секундарног. Процес мерења по
испитивању траје 10 минута, резултати
испитивања имају приближно исту
вредност као прошлогодишњи, која
се креће око 20 GΩ, што је добар
резултат. Ремонт је завршен како је
и планирано. Сва опрема је доведена
у стање максималне погонске
спремности.
– У акумулацији Завој налази се
водa за производњу 55,8 милиона kWh
– каже Костић.
У прилог овом иде и временска
прогноза, која за наредни период
најављује падавине, па остаје
само нада де се неће поновити три
претходне сушне године које су
задесиле Стару планину.
М. Дрча
се реагује. На позив диспечерске
службе ЕПС-а електрана је у стању
да за свега три минута уђе на мрежу.
Стална улагања резултирала су да у
тридесетогодишњој експлоатацији није
било никаквих проблема.
Директорка ХЕ „Пирот“ додаје да
се електрана држи свих обавеза о
испуштању воде у Нишаву. Вода која
прође кроз турбине одводним каналом
се одводи до компензационог базена,
одакле се контролисано испушта у
реку Нишаву постепеним подизањем
устава. Базени су капацитета четири до
четири и по сати рада електране.
У друштву Ненада Микића, главног
инжењера за електроопрему, обишли
смо разводно постројење, којег
само бочни зид дели од машинске
Подешавање манометара за турбинску регулацију: Радиша Ђорђевић и
Бобан Стојановић
Тач-скрин панелом обезбеђује се боља прегледност. Бојан Ћирић, руковалац команде,
и Сузана Костић, директор