Page 37 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
37
брдо. На дистрибутивном подручју
ових огранака, који покривају уже
градско језгра, извођен је велики број
реконструкција и грађевинских радова.
– Само обнова улица у оквиру
пројекта Рузвелтова–Душанова
донела је огранку Београд–центар
главобоље и од почетка године
извођачи радова су око 60 пута
оштетили каблове. Нешто боље
прошао је огранак Баново брдо, где је
забележено 14 оштећења подземних
енергетских водова – рекао је Горан
Радовановић, руководилац Сектора
за одржавање електроенергетских
објеката и мерних места и
координатор за ТЦ Београд.
Отклањање квара подразумева
израду спојнице – то је монтерски
део посла, али припрема места квара
захтева обимне копачке радове,
нарочито за 35 kV каблове. Без обзира
на све изазове у раду, нарочито у
време јачих удара пандемије, посао је
организован успешно.
– Одмах смо се организовали тако
да људи раде од куће да би што мањи
број запослених долазио у контакт.
Људи су долазили по позиву, када
би се десио квар. Обустављени су
планирани радови и рађени су само
кварови – наводи Радовановић.
Он објашњава да је на
дистрибутивном подручју 35 kV мрежа
добро конципирана и када се деси
квар, има довољно резервних праваца
на које се може преусмерити напајање,
тако да купци не трпе док траје
отклањање квара. Поштује се концепт
да на један трансформатор 35/10 kV
иде једно главно напајање, а на свака
два још једно резервно.
Инвестиције
Инвестициони радови су урађени
према плановима и многи важни
објекти су завршени.
– На једном од најважнијих
објеката за „ЕПС Дистрибуцију“,
ТС 110/10 kV „Београд 23 –
Аутокоманда“, настављено је уклапање
девет нових 10 kV извода. Прошле
године су испод ауто-пута провучени
каблови за огранак Београд – центар,
а ове године се очекује комплетно
уклапање ТС „Аутокоманда“ и ка
територији огранка Баново брдо.
Завршени су радови на ТС 110/10 kV
„Београд 45 – Савски амфитеатар“,
која квалитетно и поуздано треба
да снабдева електричном енергијом
комплекс Београд на води.
Припремљени су инвестициони
радови за ТС 110/35 kV „Београд 6“
и почела је реконструкција ове
трафостанице. Поред тога, замењена
су четири кабловска вода 35 kV од
ТС „Топлана“ до ТС „Баново брдо“ и
завршена је реконструкција 35 kV вода
од ТС „Београд 4“ до ТС „Београд 11“.
Захваљујући овим улагањима први пут
имамо стабилну ситуацију на 35 kV
подземним водовима – нагласио је
Радета Марић, координатор за подручје
Београда. Због епидемиолошке
ситуације, додао је, једино ремонти
високонапонских објеката нису
урађени на планираном нивоу.
М. Стојанић
Како је истакао, Град Београд
улаже велики труд да усагласи све
извођаче радова на евидентираним
локацијама, али и поред тога долази до
оштећења електроводова, што изазива
непланиране прекиде у снабдевању и
непотребне трошкове ОДС-у.
Због несавесних извођача
радова, који су кидали каблове,
највише је страдао огранак Београд
– центар, а за њим следи Баново
Изградња нове и заштита постојеће мреже ободних саобраћајница у Булевару Вудро Вилсона (Београд на води)
Несавесни
извођачи радова
Као најчешћи разлог оштећења
електроводова које су направили
извођачи радова наводи се
неажурна техничка
документација на нивоу Града
(синхрон план).
– Некада ниси могао да забодеш
ашов у Београду ако немаш
сагласност свих комуналних кућа
као ПТТ-а, водовода,
дистрибуције, топлане и других,
то јест потврду да су радови
пријављени и одобрени и да неће
угрозити подземне инсталације.
То се сада мало изгубило. Поред
физичких оштећења подземних
водова, повећан број кварова
узрокован је и дотрајалошћу
уљних каблова, који су старији од
50 година – истиче Горан
Радовановић.