Page 40 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

40
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
О
вих дана из ТС 110/10 kV
„Ниш 8“ транспортован је
трафо тежак 45,3 тоне.
Када се томе дода маса
уља и пратеће опреме, укупно је
било потребно превести више од 50
тона, што није био нимало лак посао.
Коначна дестинација за овај досад
неупотребљен трафо произведен 2016.
године је ТС 110/35/10 kV „Власотинце“.
Повод је ремонт постојећег трафоа
који се морао скинути са мреже и
безбедно превести до компаније
„Комел трансформатори“ у Рипњу, која
ће урадити ремонт. Трансформатор
који захтева ремонт снаге је 31,5 МVA
и транспортне масе 50,9 тона, док је
маса уља 14 тона.
Транспорт новог трансформатора
до Власотинца и постојећег
трансформатора до Рипња поверен
је компанији „Саватранс“ из Београда,
која је специјализована за превоз и
претовар тешких и вангабаритних
терета у домаћем и међународном
друмском саобраћају. Иза њих
је више од три деценије рада на
транспорту, позиционирању, утовару
и истовару процесне и индустријске
опреме. Овом приликом се користио
иновативни хидраулички систем за
подизање и хоризонтално померање
трансформатора.
Цео процес је надгледао Јован
Милојевић, шеф Службе за одржавање
електроенергетских објеката високог
напона при Техничком центру Ниш.
– Трансформатор који
транспортујемо до ТС „Власотинце“
је номиналне снаге од 31,5 MVA.
Укупни трошкови транспорта новог
трансформатора, као и старог
трансформатора који је неопходно
ремонтовати, износе око пет милиона
динара. Трошкови ремонта биће
дефинисани после дефектаже у
фабрици. Уз добру организацију и
поуздане партнере посао је протекао
у најбољем реду. Сервисирање
трафоа омогућиће његову поузданост
и сигурност у раду – рекао је
Милојевић.
Трафо ове снаге и величине, по
правилу, можемо видети тек када се
налази на свом постољу, повезан и
стављен у функцију. Ретко када вас
заинтригира питање: на који начин је
грдосија с места где је произведена
најпре утоварена на превозно
средство, затим истоварена у простору
трафостанице и најзад постављена на
своје трајно место.
Знатижеља свих нас који смо
посматрали овај посао и питање које
је лебдело: „Како ће то урадити?“ нису
дуго трајали, јер је ускоро уследила
демонстрација вештине и рутине
екипе „Саватранса“. Истоварују се јаке
дрвене греде, од којих се формирају
две решеткасте структуре до нивоа на
којем се трансформатор већ налази
на платформи камиона. Преко тих
структура, а испод трансформатора,
подвлаче се две железничке шине
и припреме за померање и истовар
трансформатора су скоро готове. Са
супротне стране трансформатора,
на шине које већ носе сав терет,
постављају се клизачи који се потискују,
а с њима и трансформатор, помоћу
хидрауличног компресора. Нешто
што се до пре који час чинило тешко
изводљивим полако и сигурно се одвија
пред вашим очима. Трансформатор се
милиметар по милиметар помера са
платформе и прелази на припремљену
конструкцију дрвених греда која
прихвата његову тежину. Ствари постају
јасније када погледате референце овог
предузећа, које је 2011. године постигло
сопствени рекорд подизањем процесне
пећи од 600 тона у ТЕНТ А.
Када је трансформатор у
потпуности пребачен на решеткасту
дрвену конструкцију, почиње обрнути
процес. Хидраулични систем поново
одрађује посао тако што његови
елементи који се подмећу испод
трансформатора прихватају терет,
разграђује се један по један ниво
дрвене конструкције и трансформатор
се лагано спушта. Након тога
преостаје пребацивање на трајно
постоље. Али сада то више није велика
тајна. Видели смо како се то ради.
Заменом и сервисом трафоа
обезбеђен је несметани рад
ТС „Власотице“ у наредним деценијама.
Тиме је ЕПС још једном доказао
посвећеност развоју овог региона јужне
Србије.
Т. В. Славковић – Н. Станковић
Велики транспорт из ТС „Ниш 8“
Највећа ТС
Трафостаница 110/35/10 kV „Власотинце“ веома је значајна
трафостаница антенског карактера која снабдева електричном
енергијом читав регион. To je највећa трансформаторскa станицa на
подручју пословнице Власотинце, огранак „Електродистрибуција
Лесковац“. Нови „Кончаров“ трансформатор замениће стари „Минелов“
истоветне снаге, којем предстоји репарација и знатније продужење
радног века. Тиме ће се створити услови за поузданије снабдевање
грађана и привреде на територији општине Власотинце.
На подручју пословнице Власотинце има око 12.000 купаца, од чега око
10.500 чине домаћинства. Пословница Власотинце се простире на
350 квадратних километара углавном планинског подручја (више од 93
одсто). Годишње се на овом подручју купцима испоручи око 80 милиона
киловат-сати. Самим тим, одлука да се нови трафо који ће заменити онај
који одлази на неопходан ремонт чува у резерви показала се као добра
јер је заменом трафоа обезбеђен континуитет у снабдевању корисника.
Пре ремонта селидба
џина од 50 тона
Коначна
дестинација је
трафостаница
110/35/10kV
„Власотинце“
дистрибуција
Јован
Милојевић