Page 44 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

44
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
У
нишкој електродистрибуцији
одржан је састанак са
представницима Привредне
коморе Србије, Инспекције рада и
Електротехничке школе „Никола Тесла“
ради договора о пракси ученика у
оквиру дуалног образовања.
Они су обишли просторије ЕД Ниш
како би утврдили услове спровођења
практичне наставе и безбедности
ученика приликом њеног извођења.
Десеторо ученика другог разреда
електротехничке школе у Нишу,
уколико компанија буде одабрана као
погодна, обављаће праксу предвиђену
наставним програмом.
– Практична настава је од великог
значаја за наше ђаке, јер на лицу места
могу видети употребу свих алата, пратити
процес рада и примену свих мера
заштите на раду. Научиће да се пазе
високог напона, рада на висини и других
П
оследњег дана септембра у
огранку „Електродистрибуција
Лесковац“ почела је обука
запослених за примену SAP система.
Лесковац је одређен за место
извођења обуке за запослене из
огранака ЕД Лесковац и ЕД Врање.
Обука је намењена запосленима
из „ЕПС Дистрибуције“ и „ЕПС
Снабдевања“. Првог дана консултанти
компаније САП упознали су полазнике
с уводним чињеницама о овом систему,
логовањем и навигацијом.
Програм обуке је веома обиман и
сложен и подељен је на 45 тема. Већина
тема биће обрађивана не уз присуство
свих полазника, већ за групе корисника
према врсти конкретних послова
које обављају. САП се може краће
дефинисати као најраспрострањенији
пословни програм за вођење предузећа.
САП (на немачком Systeme, Anwendugen
опасности које прате занимање које су
одабрали, а што не могу да осете учећи
градиво само из књига. У школи деца
изучавају општеобразовне предмете,
а практична настава је прилика да
искористе оно што су научили из књига
– каже Бобан Илић, професор практичне
наставе у Електротехничкој школи
„Никола Тесла“ у Нишу.
ЕТШ „Никола Тесла“ у Нишу ради
по систему дуалног образовања
већ четири године. Најпре је
оспособљавала електричаре са
партнерима из привреде, а ово је
друга година како оспособљава и
монтере. Практична настава у првој
години није била обавеза, то су били
основи практичних вештина у школи,
а у другој години се креће у праксу с
компанијама којима су занимања ове
школе потребна. ЕПС је у читавом
овом процесу образовања био главни
сарадник школе. Боље речено,
сарадња са ЕПС-ом је једна од најбољих
у пракси ове средње стручне школе.
Обе стране су на добитку – школа,
која практично оспособљава ђаке за
рад, и електродистрибуција, која добија
у доброј мери обучене кадрове попут
монтера, који су јој преко потребни.
Електродистрибуција дуалним
образовањем добија прилику не само
да обучава већ и да одабере најбоље
кадрове, уколико одлучи да запосли
неке од њих.
– Њих десеторо проћи ће
комплетну обуку. То не значи да ће
одмах моћи да обављају посао за који
се школују, али је сигурно да ће бити
далеко способнији од оних који све
то уче само из књига. И кориснији
јер су један период провели у фирми,
упознали организацију и процес рада и
укључили се у послове које у тој фази
свог школовања могу да обављају
– наглашава Братислав Петровић,
руководилац Сектора за одржавање
електроенергетских објеката и мерних
места у Техничком центру Ниш.
Досадашња сарадња ЕПС-а и ове
школе показује да је искуство стечено
практичним радом, посебно у овом
веома опасном занимању, немерљиво
у поређењу са теоретском наставом,
одвојеном од праксе. Ученици се
укључивањем у посао оспособљавају
за занимање које су одабрали, али
у дружењу са запосленима уче и
о организацији рада и заштити од
опасности која ће их пратити на послу.
М. Видојковић
ЕД Ниш у процесу акредитације за дуално образовање
На висини
задатка
Десеторо ученика школе
„Никола Тесла“, који ће
похађати праксу, биће у
рукама три најбоља
инструктора, који су
оспособљени за рад
с њима. Процес
акредитације је у току.
Преостаје да инспектори
утврде да ли ЕПС
задовољава услове и да
средњошколци крену на
праксу. Досадашње
искуство говори да је ЕПС
увек био на висини
задатка када је реч о
дуалном образовању.
ЕПС поуздан партнер
Из ЕД Лесковац и Врање
Почетак обуке за примену САП система
Практичнанастава јеод
великог значаја зађаке,
јерналицуместамогу
видетиупотребусвих
алата, пратитипроцес
радаиприменусвих
мера заштитенараду
Обимани
сложенпрограм
подељен јена45
тема
und Produkteinder Datenverarbeitung)
највећа је европска софтверска
компанија и трећа по величини у свету
(после „Mајкрософта“ и ИБМ) са
седиштем у Немачкој, у Валдорфу. Већ
дуги низ година доминира у пословном
свету, па тако и у области енергетике и
енергетских компанија.
Која је суштина идеје да се сви
процеси у компанији воде путем
јединственог и повезаног система?
Да би се избегло да пословни раст
створи хаос у функционисању
предузећа, неопходно је да се сви
процеси, сва комуникација, сви
документи и све информације ставе
под контролу. За такав сложени
задатак користе се посебни
компјутерски програми за вођење
предузећа. Ови програми се често
називају само – пословни програми
или се означавају скраћеницом
ЕРП (енг. Enterprise Resource
Planning), дословно: планирање
ресурса предузећа. САП је свакако
најраспрострањенији ЕРП систем на
свету.
У оквиру обуке радиће се на две
платформе - САП ОДС и САП.
Н. Станковић
дистрибуција