Page 46 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

46
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
Л
аици би рекли да је
канцеларија Зорана
Петровића Кола на месту
из снова. С једне стране
пуца поглед на језеро Перућац и кањон
уоквирен Таром и брдима Републике
Српске, а с друге гледа на „криву“
Дрину. Радно место је на брани ХЕ
„Бајина Башта“, високој 90 метара.
Учинило ми се да бих радо мењала
канцеларију са Зораном, а он се смеје
и каже: „Да, до првих зимских месеци,
када дуне северац из кањона.“ Што
је и истина. Није необично да се
површина акумулације заледи, као
у фебруару 2012. године, када су на
огради бране заувек заустављене у
лету смрзнуте птице.
Осим првих неколико година
Зорановог живота, можемо рећи да је
скоро пола века на води.
– У мом животу све је везано за
воду, практично откада сам научио
да пливам. На послу сам задужен за
одржавање хидромеханичке опреме,
а хоби су ми вожња кајака, роњење и
сплаварење – каже он.
У ХЕ „Бајина Башта“ запослио се
1989. као машински техничар, радећи
првих пет година на радном месту
портира. Ту га затиче почетак рата у
Босни и Херцеговини 1992. године, а
онда следе три, како истиче, ризичне
године на послу. Хидроелектрана
и брана, на самој граници, били
су објекти од стратешког значаја.
Подручје око бране даноноћно је
осматрано.
– Били смо као глинени голубови на
брисаном простору, први на удару. И
тако скоро три године – сећа се Зоран.
Наредних десет година радио је
на одржавању расхладног система у
ХЕ и РХЕ „Бајина Башта“, а затим на
одржавању хидромеханичке опреме,
где је и данас. Задужен је за све
оно што је у директној вези с водом
и великим дотоцима, регулацију
темељних испуста, улазну грађевину,
доње затвараче, уставе. У међувремену
је, након завршене ронилачке обуке,
заједно са неколицином колега
ангажован и на пословима који се за
потребе ХЕ обављају под водом.
- Добили смо квалитетну опрему за
интервенције мањег обима, као што су
преглед решетке, обилазак доње коте
воде, чишћење приобаља, слапишта,
акумулацијe. Једном смо на дубини
од 16 метара, на решетки затварача,
пронашли чамац, а у време великих
водостајa, из језера смо извлачили
трупце тешке и по неколико тона, све
док није направљена устава за крупан
отпад у Вишеграду. Сада је углавном
присутан ситнији отпад из приобаља –
објашњава Петровић.
Највећа дубина на којој је
ронио била је 30 метара, а у току
интервенција обави и по неколико
зарона у трајању од 15 до 20 минута.
Гледамо смарагдну реку и
настављамо причу о води. Када
његову супругу или ћерке упитају где
је Коле, а тако га сви зову, одговор
је, углавном, на Дрини. Са 14 година
почео је да вози кајак у Кајакашком
клубу из Бајине Баште и током
24 године био је репрезентативац
Југославије и Србије. Специјалност
– спуст на дивљим водама. И где
то најбоље научити, него на брзој и
непредвидивој реци Дрини. Учествовао
је на такмичењима по целој Европи. У
екипној и појединачној конкуренцији
остварио је веома запажене резултате,
а клуб је више пута био првак земље.
Сада се, као ветеран, активно посветио
раду с децом, са ентузијазмом који
преноси на њих.
– Циљ ми је првенствено да се
ослободе страха од воде и науче да
возе кајак. Говорим им о важности
боравка на отвореном и значају
пливања, а деца се с временом
оспособе да касније постану и
спасиоци – испричао нам је Зоран.
За крај поменимо још једну његову
вештину, традиционално сплаварење
за потребе „Дринске регате“.
– Није нимало лако спустити сплав
од 20 тона с посадом од тридесетак
људи низ ћудљиву Дрину, нарочито
када се зна да је за спуст потребна
већа вода, а таква је брза и опасна –
каже Петровић.
Ј. Петковић
Зоран Петровић, машиниста хидромеханичке опреме
Сплавари
Први сплавови
снабдевали су Кнежевину
Србију дрвеном грађом
још од 1856. године.
Тадашњи сплавари слабо
су познавали Дрину, па су
се пре поласка на пут
опраштали од родбине,
као да полазе у рат. Да је
данас све другачије,
пример је енергични
Зоран Петровић, велики
познавалац дринских
стена, брзака и језерских
дубина.
Пола века
на води
Уживотуму јесвевезано
заводу, практично
откада јенаучиода
плива. Напослу је
задужензаодржавање
хидромеханичкеопреме,
ахобисумувожњакајака,
роњењеисплаварење
да се упознамо