Page 49 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
49
Х
емијска компанија „Yara“ и
дански енергетски гигант
„Орстед“ заједнички раде на
развијању постројења за електролизу
водоника снаге 100 MW које ће
користити искључиво ветроенергију.
Циљ пројекта је да се уместо водоника,
који се добијао из фосилних горива,
за производњу амонијака у фабрици
„Yara“, која се налази у холандској
провинцији Зиланд на југоистоку
земље, користи водоник добијен из
обновљиве енергије.
Водоник добијен из енергије
ветра из „Орстадових“ офшор
ветроелектрана би омогућио
производњу око 75.000 тона
амонијака годишње. Овај „зелени“
амонијак планирано је да се користи у
производњи неутралних ђубрива (без
угљеника), а у будућности би могао да
се користи и као климатски неутрално
гориво за бродарство.
Овако добијен водоник еколошка
је алтернатива водонику добијеном
из фосилних горива, али тренутно
је скупљи. „Орстед“ и „Yara“ тражиће
финансијску подршку за развој и
Мрежа
Студију је наручила
Breakthrough Energy, мрежа
ентитета коју су основали
Бил Гејтс и светски
врхунски технолошки и
пословни лидери с намером
да убрзају прелазак у
будућност чисте
енергије. „Capgemini
Invent“ је саставни део
компаније „Capgemini“,
глобалног лидера у
консалтингу, дигиталној
трансформацији,
технологији и
инжењерским услугама.
Енергија ветра за хемијску индустрију
Пионирски подухват
Велики потенцијал зелених технологија
Пројекти за опоравак
изградњу постројења и, у зависности
од подршке, изградња новог
постројења могла би да почне следеће
године или почетком 2022.
Овај заједнички водећи пројекат
између „Yarе“ и „Орстеда“ не само
да ће довести до знатног смањења
емисије СО
2
већ ће дати свој
допринос декарбонизацији европске
индустрије.
www.renewableenergyworld.com
И
страживање „Fit toNet-Zero“,
које је спровела компанија
„Capgemini Invent“, указало
је на 55 пројеката чистих технологија
који земљама Европске уније могу да
помогну у економском опоравку и у
остваривању циља да до 2050. године
постигну климатску неутралност и
тако Европа постане први континент
с нултом емисијом штетних гасова.
Истраживањем је обухваћено 200
пројеката, а одабрани су пројекти који
би могли да дају видљиве резултате
већ у периоду од 2030. до 2050.
године. Може се рећи да анализа
истраживања „Capgemini Invent-а“
служи као водич за креаторе политике
и инвеститоре и нуди ефикасне
пројекте.
Извештај „Fit to Net-Zero“
истражује и анализира постојеће и
будуће технологије у пет међусобно
повезаних економских домена:
енергија, зграде и грађевине,
индустрија, транспорт, храна и
употреба земљишта. „Capgemini
Invent“ ангажовао је еминентне
иноваторе, предузетнике и
корпоративне стратеге да помогну
у испитивању више од 200
потенцијалних пројеката, међу којима
је одабрао 55 технологија са великим
утицајем које ће највероватније
веома брзо дати добре резултате
трансформације. На пример, у
индустријском сектору обухваћени
су пројекти који укључују материјале
који замењују бетон, производња
зеленог водоника у рафинеријама,
прелазак на горива са ниским
учешћем угљеника. У транспорту,
укључени су велики производни
погони за производњу горива за
ваздухоплове са ниским учешћем
угљеника, бродове са зеленим
амонијаком, као и инфраструктуру
за бродарство, електрификацију
камиона и инфраструктуру за пуњење
електричних возила.
Одабрани пројекти имају потенцијал
да смање емисију штетних гасова за
871 милион тона СО
2
, али и да отворе
простор за скоро 13 милиона радних
места до 2030. године, што отварањем
нових, што трансформацијом већ
постојећих. Такође, очекује се да
ће с временом сваки евро уложен
у овај портфељ чистих технологија
резултирати са девет евра будућег
прихода на европским тржиштима до
2050. године. Ови пројекти такође могу
да помогну у побољшању квалитета
ваздуха, сигурности хране и повећане
енергетске независности Европе.
www.capgemini.com
Истраживањем
јеобухваћено
200пројеката,
аодабранису
пројектикоји
бимоглида
дајувидљиве
резултатевећу
периодуод2030.
до2050. године