Page 52 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

52
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
Е
вропска комисија овластила
је своје интерно истраживачко
тело, Заједнички истраживачки
центар (JRC), да процени
може ли нуклеарна енергија да се
сматра „зеленом“ технологијом у
складу с одрживим финансирањем
Европске уније или ће, због емисија
радиоактивног отпада, аутоматски да
се дисквалификује за добијање зелене
ознаке ЕУ, односно квалификације да
не наноси значајну штету?
Ово питање узнемирило је стручњаке
који саветују Европску комисију о
одрживом финансирању, чији је циљ
усмеравање приватних инвеститора који
желе да купе залихе чисте технологије.
Француска и Британија недавно су
блокирале споразум о такозваној
таксономији зеленог финансирања ЕУ,
тврдећи да нису признале еколошке
предности нуклеарне енергије, која
готово да не испушта гасове с ефектом
стаклене баште.
Пошто су се државе чланице ЕУ и
Парламент Европе показали да нису
способни да донесу одлуку, Европска
комисија је одлучила да формира
посебну стручну групу која ће да
истражи то питање и поднесе извештај
2021. године.
Међународна агенција за енергију
(IEA) недавно је упозорила ЕУ да не
напушта нуклеарну енергију, о чему
се иначе у последње време на Старом
континенту удара на сва звона.
Судећи према новом прегледу
енергетске политике ЕУ, Међународна
агенције за енергију напомиње да Унија
не може себи да приушти смањење
сопствене енергетске разноликости и
да јој је потребна чвршћа енергетска
политика од досадашње како би
испунила своје циљеве за 2030. годину
када је реч о емисији штетних гасова,
дугорочним климатским циљевима,
обновљивим изворима енергије...
Тешко без нуклеарки
– Енергетска политика ЕУ 2020. је
последња у низу редовних дубинских
прегледа које је припремила агенција
- рекао је недавно, на представљању
овог извештаја, Фатих Бирол, извршни
директор IEA.
Емисија гасова са ефектом
стаклене баште у ЕУ у 2019. години
била је 23 одсто нижа него 1990.
године, што значи да је ЕУ већ испунила
свој циљ од 20 одсто смањења до 2020.
године. Емисије угљен-диоксида из
енергије у Унији смањиле су се, као
последица пандемије covid-19, за осам
одсто током првог тромесечја 2020.
у односу на исто раздобље 2019, а
за 2020. очекује се да ће потрошња
енергије у ЕУ бити десет одсто испод
нивоа у 2019. години.
Нуклеарна енергија није посебно
укључена у „зелени договор“, нити
је на листи одрживих активности у
таксономији (кредитној подршци) ЕУ.
Нуклеарне електране ЕУ тренутно
дају велики део електричне енергије
са ниском емисијом угљен-диоксида,
али како наводи IEA, тај блок се
суочава с повлачењем половине својих
капацитета за производњу нуклеарне
енергије у наредних пет година.
Разуме се, уколико се не донесу
одлуке о продужењу радног века низа
нуклеарних електрана.
– Европа и свет не могу себи да
приуште луксуз да искључе било коју
технологију са ниском или нултом
емисијом угљен-диоксида – рекао је
Бирол. – Став Међународне агенције
за енергију је да су нам потребне све
технологије с нултом емисијом угљен-
диоксида, с обзиром на редослед
изазова који је пред нама. Изузимање
нуклеарне енергије учинило би
постизање европских климатских
циљева неизвесним.
Он је додао да су кључне препоруке
IEA према ЕУ: да се енергетски сектор
стави у средиште опоравка од covid-19,
смање регулаторне и друге препреке
Енергетски токови
Хоће ли
ЕУ нуклеарке
„позеленети“
Међународна
агенцијаза
енергијунедавно
јеупозорилаЕУ
даненапушта
нуклеарну
енергију, јерби
њеноизузимање
учинило
постизање
европских
климатских
циљева
неизвесним
ТЕ на угаљу ЕУ на црној листи испред нуклеарки
свет