Page 57 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
57
Мађарска
Нова подршка
Е
вропска инвестициона банка одобрила
је кредит од 120 милиона евра
компанији „MVM Hungarian Electricity“ за
модернизацију и проширење електроенергетске
мреже у југоисточној Мађарској. Инвестиција ће
омогућити MVM-у тестирање паметног мерења,
одржавање квалитета услуга, као и испуњавање
све већих захтева за електричном енергијом и
поузданост мреже у региону који обухвата Бачко-
кишкунску, Бекешку, Чонградску и Пештанску
жупанију, где живи око 785.000 потрошача.
Ојачаће се електроенергетска мрежа,
обновиће се трафостанице високог, средњег и
ниског напона, надземни и подземни водови, а
уградиће се 600 дистрибутивних трансформатора
и око 210.000 паметних бројила. У оквиру
инвестиције биће спроведене и посебне мере
за заштиту локалних врста птица, развијене у
сарадњи са Мађарским орнитолошким друштвом,
укључујући замену надземних далековода
подземним алтернативама и уградњу посебне
опреме за заштиту птица. Нове шеме мерења
потрошње електричне енергије биће тестиране
у пилот-пројекту који се спроводи у градовима
Кишкунмајса и Бекесшаба, где ће бити
инсталирано око 210.000 савремених бројила.
Црна Гора
Топлификација приоритет
З
агађење ваздуха, посебно током грејне
сезоне, у Пљевљама је велики проблем
већ више деценија, тако да је један од
приоритета пројекат топлификације града. Влада
је недавно усвојила документ о активностима
на реализацији пројекта термоенергетског
комплекса у овом граду на северу Црне Горе.
ЕПЦГ се обавезао да финансира изградњу
топловода од капије термоелектране до крајње
локације у Пљевљима. Израда главног пројекта и
извођење радова реализоваће се до 2023. године.
ЕПЦГ је за изградњу топловода од термоелектране
до подстанице у граду издвојила 2,5 милиона
евра. Пројекат еколошке реконструкције ТЕ
„Пљевља“ вредан је 54 милиона евра и његова
реализација је већ почела припремом главног
пројекта. У оквиру овог пројекта биће обезбеђен
сигуран, стабилан и приступачан извор топлотне
енергије за грејање Пљеваља. Еколошком
реконструкцијом радни век термоелектране биће
продужен за 30 година, а негативан утицај на
животну средину знатно смањен.
Република Српска
Одобрена градња
Влада Републике Српске одобрила је
концесију за изградњу и коришћење
соларне електране „Требиње 1“ која ће
се изградити на подручју града Требиња.
Концесија је додељена компанији
„Мјешовити холдинг Електропривреда
Републике Српске“. Рок за изградњу
соларке је две године од тренутка
ступања на снагу уговора о концесији.
Снага електране је 72,92 мегавата, а
очекује се да ће соларка остварити
годишњу производњу од 108,7 GWh.
Процењена вредност пројекта износи око
100 милиона КМ, односно око 50 милиона
евра, а концесија се додељује на период од
50 година. Концесионар ће, када соларна
електрана буде завршена, плаћати
концесијску накнаду у износу од 0,0055 КМ
по произведеном киловат-часу електричне
енергије, од чега ће 95 одсто средстава
бити усмерено на општину Требиње.
Северна Македонија
Модернизација
Становници Скопља који желе да
модернизују грејање добиће подршку од
града како би лакше могли да реализују
план. Домаћинства која се пријаве за
куповину инвертер клима-уређаја добиће
субвенцију од 1.000 евра (62.000 денара),
али мораће да предају своје шпорете на
дрва или котлове на лож-уље – зависно
од тога шта су до сада користили.
Скопље има великих проблема за
загађењем ваздуха, тако да је ова мера
предузета не би ли се смањило
загађење и поправио квалитет ваздуха у
граду. За сада се пријавило више од
4.300 домаћинстава заинтересованих за
куповину инвертер клима-уређаја.
Контролисаће се да ли су сви који су
добили помоћ искористили средства за
то чему су намењена, да ли су клима-
уређаји постављени и да ли их користе,
а уколико не, биће покренут поступак за
повраћај новца.