Page 63 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
63
Историчари су забележили да је
краљ Александар био тих, смирен и
прорачунат, али несрећан, будући
да је живео поред родитеља који су
били у непрекидним свађама. Склон
апсолутистичком начину владања,
завео је лични режим, управљајући
државом са нестраначким владама.
Укинуо је демократски устав из 1888,
а на снагу вратио устав из 1869.
године. Незадовољан и њиме, 1901.
донео је октроисани устав. За време
његове владавине Србија је видно
напредовала у привреди, посебно
у грађевинарству, образовању,
науци и култури. Био је уочљив и
пораст становништва. Крају његове
владавине допринео је брак с
удовицом Драгом Машин (1900).
Због овог непромишљеног потеза
напустио га је отац, а краљичина
лажна трудноћа искомпромитовала га
је и код народа и у Русији. Завереници
– политичари и војници – предвођени
Драгутином Димитријевићем Аписом
и Ђорђем Генчићем, извели су Мајски
преврат 1903. године. Упали су у двор
и убили краља и краљицу. Тим чином
завршена је владавина Обреновића.
С. Рославцев
Коста Протић и Јован Бели Марковић.
Србија је тада добила нова државна
знамења – грб и химну „Боже правде“,
која се и данас користе.
Компликована ситуација у држави и
на унутрашњем и спољашњем плану,
смењивање влада и убиство намесника
Косте Протића, допринели су да млади
краљ Обреновић одлучи да промени
такво стање. Првог априла 1893.
године Александар је извршио државни
удар и збацио с власти намеснике.
Није имао ни пуних 17 година. На
свечану вечеру у Двору позвао је све
министре и трочално Намесништво.
Краљ је наздравио својим гостима и
после речи захвалности намесницима
за дотадашње управљање Србијом
изјавио је да му они нису више
потребни. Себе је прогласио
пунолетним. Све то, како је рекао,
да би се побољшало стање у земљи
и обезбедило да Србија иде новим
политичким курсем. То је изазвало
запрепашћење код свих присутних.
Нико у Србији није ни наслутио шта
је спремао краљ Александар. Јован
Ристић, члан Намесништва, био је
запањен овим догађајем. Био је веома
близак с младим краљем, а притом
искусан политичар и дипломата, па
ипак није знао како да реагује. Ипак,
чланови Намесништва прихватили
су чињеницу да је њихова владавина
Србијом окончана.
Познанство из
Бијарица
Краљица Наталија,
Александрова мајка, није
била популарна у народу.
Иако формално у разводу
с краљем Миланом, доста
се мешала у политику
намесничког режима. У
мају 1891, под присилом
полиције, протерана је из
Београда. Отпутовала је у
бањски центар Бијариц са
Драгом Машин, својом
личном дворском дамом.
У овом градићу млади
краљ је упознао будућу
супругу 1895. То је у
Србији прихваћено као
пролазна авантура.
Ипак, љубав започета у
Бијарицу почела је да буја
све више и више. Србија
је била у неверици када је
1900. краљ запросио
Драгу. Први проблеми су
настали код политичара,
а затим и у војсци.
Уговор из 1892.
Старим мостом у Београду
данас саобаћају трамваји