Page 7 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
|
7
Уграђена је „Сименсова“ опрема,
људи из ЕПС-а урадили су монтажу
и у току су испитивања – рекао
је Грчић. – Нова ТС је сигурност
за наредне деценије да Златибор
може да се развија и да неће
бити проблема са снабдевањем
електричном енергијом. ЕПС увелико
модернизује постојеће и гради
нове трафостанице тамо где их
није било. Политика председника
Србије Александра Вучића то тражи
од нас. Цела Србија се развија, не
само туризам, отварају се фабрике,
а да би се отвориле, потребни су
нови капацитети и осигурање већ
постојећих.
ЕПС је недавно пустио у рад велике
ТС у Лозници, Горњем Милановцу, на
Убу, а гради се у целој Србији.
Арсен Ђурић, председник
Скупштине општине Чајетина,
захвалио је ЕПС-у јер је изградњом ове
ТС ЕПС препознао Златибор као место
прве туристичке категорије које има
интензиван развој последњих неколико
година. Он је рекао и да повећање
енергетских капацитета омогућава
даљи развој Златибора и стабилно
снабдевање у дугорочном периоду.
Р. Е.
Р
адови на завршетку изградње
нове трафостанице „Златибор 1“
теку по плану и очекујемо да буде
под напоном око 15. децембра, рекао је
Милорад Грчић, в. д. директора јавног
предузећа „Електропривреда Србије“,
приликом обиласка градилишта 5.
октобра. – Ова трафостаница, вредна
400 милиона динара, имаће потпуно
нове водове, даљинско управљање
и савремену опрему. Уграђују се две
комплетно нове напојне ћелије по осам
MVA и још једна нова од 12 MVA, са
могућношћу да се повећа на 50 MVA.
Биће то трафостаница за 21. век какву
Златибор, као један од најважнијих
туристичких центара, и Златиборци
заслужују.
Први човек ЕПС-а је објаснио да
је напајање Златибора електричном
енергијом последњих година било
прилично отежано, али сада ће овај
крај имати све услове за развој
туризма. Он је указао на то да се
Златибор убрзано развија, да је
изградњом ауто-пута „Милош Велики”
и градњом ауто-пута до Пожеге постао
још ближи.
– Веома је важно што ће
изградњом нове трафостанице
„Златибор 1“, поред бољих услова за
постојеће купце, чак 90 инвеститора
добити прикључак до краја године.
Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС, обишао градилиште ТС „Златибор 1“
Трафостаница за 21. век
НоваТС јесигурност
занареднедеценије
даЗлатиборможе
дасеразвијаида
нећебитипроблема
саснабдевањем
електричноменергијом
целокупна инфраструктура као што
су путеви, водоводна и топловодна
мрежа, заштита животне средине.
Градоначелник Пожаревца Саша
Павловић истакао је значај ЕПС-а за
све грађане тог краја.
– У годинама иза нас сведоци
смо да су велике инвестиције дошле
из ЕПС-а, а то су изградња трећег
блока у ТЕ „Костолац Б“, шестог БТО
система, луке Костолац и низ мањих,
али важних инвестиција – рекао је
Павловић. – У наредном периоду
очекујемо велику инвестицију за Град
Пожаревац, изградњу трафостанице
110/35/10 киловолти. То ће значити
стабилнији систем и повећање
енергетских капацитета
у граду.
Р. Е.