Page 8 - EPS ENERGIJA 63_oktobar 2020

Basic HTML Version

8
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
октобар
2020.
Д
а ли ће пандемија убрзати
или успорити енергетску
транзицију, било је кључно
питање у отвореном
дијалогу привредника, научне и
стручне јавности на округлом столу
„Енергетска транзиција и covid-19“
у организацији Савеза енергетичара
и Привредне коморе Србије. На овом
скупу анализиран је утицај пандемије
на функционисање енергетског
сектора.
– Због пандемије смо се сусрели
са ситуацијом да се смањује потреба
за енергентима. Самим тим тржиште
електричне енергије и нафте доживело
је одређени пад, а енергетска
транзиција је процес у којем смо и који
морамо довршити после пандемије -
рекла је Мирјана Филиповић, државни
секретар у Министарству енергетике и
рударства, отварајући стручни скуп.
Она је додала да Србију у
наредном периоду очекује и припрема
националног енергетског и климатског
плана.
– Структура производње
„Електропривреде Србије“, нашег
највећег произвођача електричне
енергије, заснива се 70 одсто на
угљу. То је тренутно стање, а морамо
водити рачуна да се прелази на
„зелену“ енергију и да је наш циљ
даљи развој тог сегмента – објаснила
је Филиповићева. – Преусмеравање
са једног извора енергије на други
подразумева прилагођавање многих
других елемената. У наредном периоду
морамо мењати фид-ин тарифу.
Морамо водити рачуна и о социјалној
компоненти рударског сектора, који је
у Србији заступљен као битан фактор.
Она је истакла да је у даљој
стратегији развоја важан и део који се
односи на заштиту животне средине,
зато је битно да се разговара о
енергетској транзицији.
– Потрошња енергената у 16
земаља Европе пала је за око 12
одсто. Пандемија је створила услове
да уживо посматрамо експеримент
интеграције великих количина енергије
из обновљивих извора (ОИЕ) у
европске електроенергетске системе.
У Европи су термоелектране које
имају скупе варијабилне трошкове
у том периоду биле потиснуте –
рекао је проф. др Никола Рајаковић,
председник Савеза енергетичара. –
Дошли су до изражаја они енергетски
извори који немају високе варијабилне
трошкове, а то су ветро и соларне
електране. Одједном је учешће ОИЕ
у укупном миксу постало веома
високо. Очекивали смо да ће се тај
експеримент уживо догодити за седам
до осам година, а у Европи се догодио
пре неколико месеци, у условима
пандемије. Електроенергетски систем
успео је технички врло елегантно
да реши проблеме интеграције
великих количина енергије из
обновљивих извора. Ту је помогла
јака интерконективна мрежа
Европе. Повећани су и извоз и увоз
из већине земаља, па је резултат
да је интерконекција испеглала
неравномерност обновљивих извора.
Рајаковић је указао на то да су први
пут директно повезани енергетика
и здравље. Емисије штетних
материја носе велике проблеме,
али у пандемији covid-19 та је веза
постала једносмерна. Озбиљна научна
сагледавања показују да би ово
требало да убрза транзицију.
– По свему ће се ићи ка томе да
ОИЕ добију све већу заступљеност.
Околности су такве да уколико хоћемо
да остваримо здраву животну средину,
морамо ићи ка смањењу фосилних
горива – рекао је Рајаковић.
Говорећи о пандемији и регулативи
у енергетици, проф. др Аца Марковић,
члан Савета Агенције за енергетику
Републике Србије, поручио је да претња
не мора да буде претња, већ може да
буде шанса. Он је похвалио енергетски
систем Србије за стабилно снабдевање
тржишта у овим отежаним условима.
– Упоредни подаци за 2019. и
2020. указују на то да је потрошња
Округли сто „Енергетска транзиција и covid-19“ у организацији
Правци и
динамика
развоја
Округли сто био је и
прилика да се размотри у
коликој мери постојећа
стратегија развоја
енергетике Републике
Србије може бити поуздан
ослонац у развоју
енергетике у
постпандемијском
времену, као и у сличним
приликама које у
средњерочном и
дугорочном периоду могу
задесити нашу земљу и
друштвене заједнице из
окружења. Закључак је
да се одмах мора
кориговати постојеће,
односно израдити нова
стратегија, у којој ће
ослањање на обновљиве
изворе енергије бити
експлицитније и снажније
изражено.
Пандемија спојила
здравље и енергетику
Дошлисудоизражаја
ониенергетскиизвори
којинемајувисоке
варијабилнетрошкове.
Врло јебитнодаЕПС
стабилнопроизводи
иради, јеркадаима
струје, свеможеда
функционише
догађаји