Производни капацитети


9 ТЕ и ТЕ-ТО

Снага - 4.368 MW
Годишња производња - 25.062 GWh, што чини 70% производње електричне енергије ЕПС-а

ТЕ „Никола Тесла А и Б“

Снага - 2.787 MW
Годишња производња - 17.889 GWh, што чини 50% производње електричне енергије ЕПС-а

ТЕ „Костолац А и Б“

Снага - 921 MW
Годишња производња - 5.989 GWh, што чини 17% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a
У термоелектранама „Колубара”, „Морава” и „Панонске термоелектране-топлане“ произведено је 1.183 GWh, што чини 3% производње ЕПС-а. Максимална годишња производња електрана којима управља ЕПС, посматрано од 1990. године, остварена је 2013. године - 37.433 GWh електричне енергије.

16 ХЕ

Снага - 2.936 MW*
Годишња произвoдња - 10.599 GWh, што чини 30% производње електричне енергије ЕПС-а

ХЕ „Ђeрдaп 1 и 2“

Снага - 1.369 MW
Годишња производња износи 6.530 GWh, што чини 18% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a

„Дринско-Лимске ХЕ”

Снага 9 ХЕ је 1.358 MW
Годишња производња износи 3.506 GWh, што чини 10% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a
„Власинске хидроелектране” и ХЕ „Пирот“ произвеле су 563 GWh, што чини 2% производње ЕПС-а.

Top