Јавне набавке

​​

Поштовани корисници,

објаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки​ http://portal.ujn.gov.rs/ .

 Јавне Набавке

ЈН 2000/0242/2022 - Набавка резервних делова за контролер АК1703 за потребе ХЕ Ђердап 2

Top