Одржана трећа седница Научног савета

10.05.2023.

 

Научни савет је размотрио актуелну ситуацију у ЕПС након завршетка првог квартала 2023. и статусне промене компаније, преласком из форме Јавног предузећа у Акционарско друштво. С тим у вези, Научни савет је усвојио два посебна става, како следи:

 

1. Једна од главних компаративних предности ЕПС-а је нарочито добро избалансирана производња из термоелектрана на угаљ и гас и производња обновљиве енергије из хидроелектрана. Свако раздвајање наведених делова ЕПС-а обезвредило би оба.

 

2. Према информацијама којима располаже Научни савет, ЕПС је, у рукама домаћих стручњака, садашњих чланова ИО, у врло кратком року од увозника постао извозник електричне енергије, са значајним делом „зелене“ енергије из хидроелектрана. Ради се о изврсним резултатима који потврђују да се ЕПС-ом може управљати у складу са интересима грађана. Ради очувања континуитета доброг рада и добрих резултата, у наредном периоду не би требало реметити рад нити мењати састав Извршног одбора ЕПС АД.

 

Први наведени став је Научни савет усвојио једногласно, а други са два уздржана гласа и ниједним против.

 

Научни савет ЕПС АД

У Београду, 8. маја 2023.

Врх