Саопштење Научног савета са ставом по питању предлога МРЕ за прелазак ЈП ЕПС у АД

31.03.2023.

Сагледавајући расположиве информације о актуелним корацима које предузимају надлежно Министарство и Влада Републике Србије у правцу трансформације ЈП ЕПС у акционарско друштво, Научни савет ЕПС сматра да би спровођење планираних корака угрозило шири друштвени интерес и да их треба обуставити. У погледу наредних корака треба уважити ставове струке као и негативне последице које је трансформација електропривреде имала у другим земљама.

Јавно снабдевање електричном енергијом морало би бити делатност од општег интереса. Исходи стручних анализа и искуства других потврђују да другачија решења погодују крупном капиталу, али да су изузетно неповољна за становништво и привреду. Сматрамо да се друштвени интерес не сме ставити у сенку интереса утицајних инвеститора и охрабрујемо доносиоце одлука да чине кораке који промовишу друштвени интерес.

Истичемо потребу да се умање свеукупни утицаји политике, интересних група и приватног капитала на питања струке, а нарочито они утицаји на електроенергетику који су до сада показали штетне последице. Сматрамо да је оснивање једночлане Скупштине АД лишено смисла, те да не би било прихватљиво чак ни и у случају када би једини члан једночлане Скупштине био стручњак.

Сужавање делатности електропривреде на производњу енергије и стварање услова да неко други тргује енергијом коју ће ЕПС производити ствара услове за прекид опоравка ЕПС који је управо у току, за довођење предузећа у незавидан финансијски положај, а самим тим и за наредне кораке приватизације који би угрозили енергетски суверенитет Србије.

Научни савет ЈП ЕПС

У Београду, 31.марта 2023.

​​

Врх