Page 12 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

12
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
рударство
Б
агери дреглјан, Excavator
Dragline на енглеском, што
је назив за багере са ужетом
за вучу кашике, деценијама
су били ослонац производног процеса
површинске експлоатације угља
на костолачким коповима. На копу
„Дрмно“ обично их називају ЕШ,
што је скраћеница од руског назива
„Екскаватор Шагающий“ (корачајући
багер).
Развојем рударства на костолачким
коповима њих су потиснули
модернији и савременији роторни
багери са знатно већим производним
капацитетом. Али и поред ове
чињенице, дреглајн багери нису
пензионисани. За њих, као и за људе
који њима управљају, још има много
посла .
Који се послови данас обављају
овим машинама, старим више
деценија, како се њима управља,
како изгледа радни дан посаде, били
су разлози наше посете људима са
дреглајн багера.
– На Површинском копу
„Дрмно“ у експлоатацији су четири
дреглајн багера, а планирамо да
са копа „Кленовник“ и „Ћириковац“
претранспортујемо на коп „Дрмно”
још два – рекао нам је Зоран Сарић,
са 35 година радног стажа један
од најискуснијих дипломираних
рударских инжењера на копу
„Дрмно“, шеф за багере ЕШ. Највећи
багер овог типа је багер ЕШ 10/70,
што значи да има капацитет кашике
10 кубних метара, а дужина стреле
му је 70 метара. Осим њега, на копу
раде и два багера са запремином
радне кашике од шест кубика
и дужином стреле 45 метара.
Најстарији багер овог типа на копу
„Дрмно“ је ЕШ 5/45.
– Овим багерима раде се
многи послови који су у функцији
производње. Скидају јаловину
непосредно изнад угљеног слоја,
равнају косине етажа. Њима се
Људи са дреглајн багера на ПК „Дрмно“
Сложни у
сваком тренутку
Зоран Сарић
Драган Ранђеловић
Највећи ЕШ
багер на копу
„Дрмно“
Знањесепреносиса
старијихнамлађе
багеристе, аличовек
морасамдапрођекроз
разнеситуациједаби
стекаосамопоуздањеи
сигурност