Page 14 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

14
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
рударство
А
ко је икада била прилика да
се уверимо како је радити
на коповима усред врелог
лета, онда је то било крајем
јула, током обиласка запослених који
раде на ремонту БТС угљене линије.
Систем који се протеже кроз два копа,
Поље „Б/Ц“ и Поље „Д“, отуда je, са
својих девет километара, најдужи
систем источног дела Рударског
басена „Колубара“. Састоји се од
три целине, сваке са својим водећим
багером, прве са „глодаром 1“, друге
са багером Ц-700 на Пољу „Б/Ц“ и
багером „глодар 8“ на БТС линији
Поља „Д“. Радове на инвестиционој
оправци изводи „Метал“, уз подршку
запослених целог система.
Путовање почињемо од чела,
„глодара 1“, багера који је, како
познаваоци рударских прилика истичу,
направљен за угаљ. И поред тога
што је времешан у односу на остале
„колеге“ са система, одлично се
држи. Бојан Мирковић, шеф прве БТС
линије, каже да је то само захваљујући
максималном одржавању опреме.
– Пред нама је један од обимнијих
ремонта. У току су бројни послови.
Због повећане потребе за угљем
током протеклог периода повећани
су и производња и капацитети, па је
технологија захтевала велики број
транспорта, што је додатно утицало
на стање багера. Будући да овај багер
селективно откопава угаљ и јаловину,
било је честих померања и шверања –
наглашава Мирковић.
Колубарски дух
заједништва
Према речима Предрага
Вулићевића, машинског инжењера
првог БТС система, највећи акценат
на радовима биће на транспорту
багера. То значи сређивање тркача,
замену папуча, редуктора погонских
и затезних точкова. Како наглашава,
потрудиће се максимално да „ноге“
багера, после ове „физикалне
терапије“, буду као нове, јер их очекује
много тога у наредном периоду.
– Највише дана инвестиционе
оправке однеће редуктор радног
точка. Он се демонтира, а потом
транспортује у радионице „Метала“,
где ће бити урађена дефектажа и
замена свих елемената редуктора који
не задовољавају фабричке вредности.
Мењају се и све траке, што није мали
посао – објашњава Вулићевић.
А да чувени колубарски дух
заједништва још живи, говори и
чињеница коју Вулићевић наглашава, а
то је да су због обимности послова сви
радници система померили планиране
одласке на одмор и заједно се труде
да што боље угланцају багер. Колико
Ремонт најдужег система источног дела колубарских копова
Боље лети
него зими
Упркос великим
врућинама које отежавају
рад запосленима на
површинским коповима,
они су једногласни у
ставу да више воле лето
него зиму. Како
наглашавају, летњи
услови рада свакако су
тешки, али знатно лакши
од зимских. Са увођењем
климатизације у радне
просторије на машинама
знатно је олакшан рад
запослених, а ако се
посао добро припреми и
испланира, рад на
отвореном се смањује у
најтоплијем делу дана и
сви крупнији послови се
заврше рано ујутро или
касно по подне. Врелине
и прашине има, али како
наводе, нема блата, воде
и леда.
Велики послови
усред врућег лета
Заслуженалетња
паузапослеповећане
производњеугљатоком
зимеискоришћена за
ремонтиреконструкцију
угљеногБТСсистема
дугачкогдевет
километара