Page 16 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

16
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
рударство
О
вогодишња редовна
инвестициона оправка у
„Прерадином“ погону Сува
сепарација започета је
сервисним радовима у погонима прве
и друге фазе, који су изведени од 8. до
27. јуна. Реализација сервиса на трећој
фази, која је завршена крајем јула,
заокружила је ремонтну сезону у овом
делу производног ланца Рударског
басена „Колубара“.
Управник прве и друге фазе Суве
сепарације Немања Танасијевић
каже да су сви послови на којима се
интензивно радило били усмерени ка
што квалитетнијим инвестиционим
оправкама које гарантују стабилност и
сигурност производног процеса, тако
да су одмах после ремонта погони
успешно стартовали са производњом.
Одличан квалитет угља
– Задовољни смо резултатима
производње после ремонта, јер је
квалитет угља на високом нивоу, што
се аутоматски одражава на високу
реализацију производње. У овом
тренутку се с прве и друге фазе
издваја комадни угаљ за закључнице,
тако да ћемо настојати да до октобра
обезбедимо тражене количине сировог
комада за широку потрошњу –
нагласио је Танасијевић.
Говорећи о најважнијим
интервенцијама које су изведене
током овогодишњег освежавања
погона, наш саговорник напомиње да
је погон најпре детаљно прегледан и
проверен, као и да је посебна пажња
посвећена оним пословима које је
немогуће извести упоредо с процесом
производње.
– Капитални ремонт обављен је на
три изгртача од осам, колико их имамо.
Ово је први пут да је рађено више
редуктора кашика изгртача у ремонту.
То је био озбиљан захват, јер је на
редукторима практично све замењено.
Велики посао који до сада никада
није рађен обављен је на траци 601,
где су радници наше РЈ „Одржавање“
мењали затезни тег, тежине три и по
тоне, у тешким условима за рад, на
висини 20 метара и уз минималну помоћ
механизације. Он је био направљен од
армираних плоча, али је од дугогодишње
употребе и утицаја временских услова
бетон почео да се распада. Сада је
стављена метална конструкција и
плоче одливци. Ове године обимни
радови обављени су и на допреми
угља. Радници електромашинског
одржавања су највише посла имали
на транспортерима Ц12, Ц12а, Ц13, и
Т100. На транспортеру Ц13 замењен
је погонски добош, с којим смо у
претходном периоду имали проблем
због проклизавања трака, док су на
реверзибилном транспортеру Т100,
с којим се ради запуњавање бункера,
обављени радови на замени моторних
група редуктора, погонских точкова
и погонског добоша – истакао је
Танасијевић.
Осим стандардних ремонтних
послова, који су ове године били
обимни и нимало једноставни, рађено
је и детаљно чишћење свих зелених
површина и објеката у погону.
– Током 20 дана, колико су
трајали ремонтни послови, радници
електромашинског одржавања и
запослени у производњи још једном
су доказали да су дорасли свим
постављеним задацима. Једна од
олакшавајућих околности је била
чињеница да ове године није било
проблема са недостатком резервних
делова, док је недовољан број стручне
радне снаге и даље присутан и
компликује организацију посла – рекао
је Танасијевић.
За време ремонта
у погону треће фазе
После кратке паузе од инвестиционе
оправке прве и друге фазе Суве
сепарације, 10. јула почео је ремонт
треће фазе. Када смо у другој половини
јула посетили овај производни погон
„Прераде“, послови су се приводили
крају. О великом годишњем спремању
погона, пословима и проблемима с
којима се сусрећу у раду, посебно током
ремонтних месеци, разговарали смо
с управником Одржавања Миодрагом
Ђуровићем.
– У овом тренутку остварујемо
планирану динамику и успевамо да
урадимо све што је задато у оквиру
ремонта треће фазе. Један од
великих послова на коме радимо је
реконструкција два утоварна левка
на утоварном месту за Обреновац,
такозваном објекту десет. Комплетан
посао изводе запослени „Метала“,
од израде делова левка и излазне
чељусти до монтаже, а цео посао
Ремонт у погонима Суве сепарације
Ремонт
завршен
Како је било планирано,
годишњи инвестициони
ремонт треће фазе Суве
сепарације завршен је
крајем јула. У складу са
унапред утврђеном
динамиком, првог дана
августа погон је почео с
радом и производни
процес се одвија веома
ефикасно.
Квалитетно и на време
Пословикојисуу
функцијиподизања
ефикасностиовог
производногпогона
„Прераде“, накојима
раде запосленипогона
иколегеиз „Метала“,
добросуиспланирани
изавршениускладу
саунапредутврђеним
роковима
Миодраг Ђуровић
Немања Танасијевић