Page 17 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
|
17
кординира наш технички руководилац
Раде Ивковић. Према обиму посла не
заостају ни радови који нас очекују
на редуктору кашика на изгртачима
бункера. Тренутно је у току сервис
редуктора који се ради у погонима
„Метала“ и до краја ремонта очекујемо
да радници одржавања заврше његову
уградњу. Имамо доста обимних
и захтевних послова који се тичу
вулканизерских и браварских радова.
Вулканизери раде на санацији и
замени гумених трака на трачним
транспортерима, док се браварски
послови односе на поправку и замену
оштећених делова машина и опреме.
Све што је дотрајало мора да се замени
док погон стоји – набројао је само део
активности управник Ђуровић.
Као и сваке године, највећи обим
посла током сезоне инвестиционих
оправки искључиво је у рукама
запослених у одржавању. Због
повећаног обима активности, али и
већ хроничног недостатка радника
одређених, специфичних профила
(вулканизера, бравара и заваривача),
ангажовани су и радници ЈП
Површински копови „Косово-Обилић“.
Управник „Одржавања“ повео
нас је у обилазак производног дела
погона треће фазе, где смо, у делу
погона за класирање угља, затекли
групу радника који су усредсређено
радили наваривање ролен-рост
решета. У погону се чула неописива
бука и непрестано је севало из
апарата за заваривање, па нисмо
били у могућности да раднике
прекинемо у послу и разговарамо с
њима.
У другом делу погона, у постројењу
за високи напон, дочекао нас је Жељко
Гојаковић, пословођа.
– Радимо преглед свих ћелија,
прекидача, кондензатора, вакуумских
прекидача, пнеуматских растављача,
свих спојева и свега осталог што
приметимо да треба да се уради док
погон стоји – каже Гојаковић, док су
остали радници електроодржавања
санирали сабирнице на једној ћелији.
У том тренутку управника Ђуровића
су обавестили да је у току увлачење
траке на трачном транспортеру 240.
Заједно одлазимо до погона где су
вулканизери Милош Леро, Дејан Симић,
Драган Стојановић и Бојан Василијевић
вештим покретима увлачили вијугаву,
1.600 милиметара широку и око 16
милиметара дебелу траку.
– Треба да заменимо комплетну
траку на трачном транспортеру који је
дугачак око 120 метара. За време овог
ремонта заменили смо још једну целу
траку на транспортеру 129, док смо на
осталим тракама поправљали саставе,
убацивали нову парчад гумене траке
– каже Драган Стојановић, док заједно
с колегама обавља овај нимало
једноставан захват.
Како су нам објаснили, поступак
вулканизације обухвата постављање
радног места, дизање тешке опреме,
отварање састава, брушење,
лепљење, ролање, преклапање,
дизање притиска, печење састава,
хлађење, скидање опреме.
Навикнути на своје задатке и
компликован начин рада, наши
саговорници су још једном потврдили
да они који раде најтеже послове увек
у непосредном контакту остављају
најбољи утисак.
Т. Симић
Жељко Гојаковић
Вулканизери Драган Стојановић, Дејан Симић и Бојан Василијевић