Page 18 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

18
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
рударство
З
аштитна археолошка
ископавања и истраживања
на локалитетима који су
на путу рударских радова
колубарских копова настављена су
током јуна и јула на копу „Тамнава–
Западно поље“. Републички завод за
заштиту споменика културе спроводи
истраживања према програму за 2018.
годину.
Како то обично бива код археолога,
на самом крају ископавања и
истраживања на локалитету се укажу
нова открића. Тако је на археолошком
локалитету Ђурђевића брдо у селу
Скобаљ крајем јула археолошка
екипа откопала изузетан налаз од пет
кружних земљаних пећи, пречника
од 40 до 60 центиметара, дубине око
пола метра, које су биле постављене
у низу правцем северозапад–
југоисток.
– Може се рећи да је то занатски
центар насеља из бакарног доба. На
основу досадашњих истраживања
утврдили смо да се групација пећи
налази на самом ободу насеља, у
његовом источном делу, довољно
удаљеном од стамбеног дела. То
је и разумљиво с обзиром на то
да су оне највероватније служиле
за производњу ћумура, који је у
бакарном добу коришћен у процесу
ране металургије бакра – објашњава
Мирјана Благојевић, археолошки
саветник Републичког завода за
заштиту споменика културе Београд
и руководилац истраживања.
Око ових пећи простире се велика
површина у виду радног простора,
са фрагментима керамичких
посуда, животињским костима,
али и траговима малахита који
указују да су се становници насеља
бавили топљењем руде бакра. Како
сазнајемо од наше саговорнице,
археолози су предано радили на
откривању материјалних остатака на
вишеслојном локалитету Ђурђевића
брдо. Радови су почели 2016. године
и већ тада је на основу пронађеног
археолошког материјала констатовано
да је реч о праисторијском
локалитету.
– Археолошки локалитети на
подручју РБ „Колубара“ веома су важни
за културу и науку. Препознати су у
европским оквирима и пројектима као
локалитети који су снажно утицали
на историју региона у раздобљу
праисторије и антике до периода касног
средњег века. Локалитет Ђурђевића
брдо налази се на заравњеном платоу
терасе која се спуштала од запада
ка истоку, ка некадашњем току реке
Колубаре. Досадашња истраживања
указују да је реч о остацима насеља из
различитих праисторијских периода,
касног бакарног доба, старијег и
Археолошка истраживања на подручју „Тамнава–Западног поља“
Локалитетинаподручју
РБ „Колубара“ утицали
сунаисторијурегионау
раздобљупраисторијеи
антикедопериодакасног
средњег века
Нова открића
из бакарног доба