Page 22 - EPS ENERGIJA 50_avgust 2019

Basic HTML Version

22
|
ЕПС ЕНЕРГИЈА
//
август
2019.
термо
У
ЕПС-овом огранку у
Костолцу напредује
реализација једног од
највећих инвестиционих
пројеката у Србији којим ће енергетски
систем добити нови производни блок
снаге 350 мегавата у Термоелектрани
„Костолац Б“. После готово три
деценије „Електропривреда Србије“
гради модеран, ефикасан блок,
који ће испуњавати све домаће
и европске еколошке стандарде.
Техничке карактеристике новог блока
подразумевају вредност емисија у
дозвољеним граничним вредностима, и
то сумпор-диоксида до
150 mg/m
3
, једињења азота до
200 mg/m
3
и прашкастих материја
до 10 mg/m
3
.
Вредност инвестиције у оквиру
друге фаза пакет-пројеката
„ТЕ Костолац Б“ је 715,6 милиона
долара, од чега су улагања у
изградњу блока „Костолац Б3“
613 милиона долара. Пројекат се
реализује у сарадњи са партнерима
из Кине и укупно 85 одсто средстава
за финансирање пројекта обезбеђено
је из дугорочних кредита кинеске
Ексим банке, док 15 одсто средстава
обезбеђује ЕПС. Рок отплате кредита
је 20 година, укључујући грејс период
од седам година и фиксну камату
од 2,5 одсто годишње. Друга фаза
пројекта обухвата и део који се односи
на повећање производних капацитета
копа „Дрмно“ са девет на 12 милиона
тона угља годишње изградњом
шестог јаловинског система. Тај део
инвестиције вредан је 97,6 милиона
долара и радови на изградњи
јаловинског БТО система су завршени.
Пројекат је комплексан и
захтева обимне припреме планова и
документације пре почетка и током
реализације, као и испуњавање
различитих услова за добијање
дозвола. Према условима Републичког
завода за заштиту споменика културе
о примени мера заштите у заштићеној
зони археолошког локалитета
Виминацијум, завршени су археолошки
истражни радови на локацији будућих
објеката блока „Костолац Б3“, а такође
је од Министарства заштите животне
средине добијена и сагласност на
Студију о процени утицаја на животну
средину. Пројекат се реализује
уз успешну сарадњу са суседном
Напредовање капиталног пројекта у огранку „ТЕ-КО Костолац“
Настављени радови
на изградњи блока Б3
Градилиште блока Б3
Изградњаблока
„КостолацБ3“
омогућава
покретање
српскепривреде
идугорочно
ћеповећати
сигурност
српског
енергетског
система